บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เผยไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ.2565 บริษัทปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินให้เหมาะสมกับการเดินทางที่เพิ่มสูงขึ้น จากมาตรการผ่อนคลายการเดินทางเข้าประเทศไทยของภาครัฐตั้งแต่ช่วงต้นปี พ.ศ.2565
Advertisement
Leaderboard 728x90

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ.2565 บริษัทปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินให้เหมาะสมกับการเดินทางที่เพิ่มสูงขึ้น จากมาตรการผ่อนคลายการเดินทางเข้าประเทศไทยของภาครัฐตั้งแต่ช่วงต้นปี พ.ศ.2565 ซึ่งช่วยกระตุ้นการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวจากผู้โดยสารต่างชาติให้ดีขึ้น เส้นทางบินหลักยังคงเป็นเส้นทางบินที่มีจุดหมายปลายทางเป็นเมืองท่องเที่ยว เช่น กรุงเทพฯ-สมุย กรุงเทพฯ-ภูเก็ต กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ สมุย-ภูเก็ต และ กรุงเทพฯ-พนมเปญ โดยมีรายได้รวม 2,520.3 ล้านบาท เพิ่มสูงขึ้น 74.7% ในขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมเท่ากับ 3,180.2 ล้านบาท ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาจากค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ต้นทุนขายและบริการผันแปรตามจำนวนผู้โดยสารและเที่ยวบินของธุรกิจสายการบิน ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานเท่ากับ 439.9 ล้านบาท ซึ่งขาดทุนลดลง 146.8 ล้านบาท หรือ 25% เทียบกับปี พ.ศ.2564

“สำหรับผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรกของปี 2565 บริษัทมียอดผู้โดยสารจำนวนกว่า 0.9 ล้านคน มีเที่ยวบินจำนวน 10,817 เที่ยวบิน และมีอัตราขนส่งผู้โดยสารอยู่ที่ 71.6% โดยมีรายได้รวม 4,181.2 ล้านบาท ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายบัตรโดยสารของธุรกิจการบินในครึ่งปีแรกของปี พ.ศ.2565 เพิ่มขึ้นจำนวน 1,984 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจและบริการที่เกี่ยวข้องกับสนามบินจำนวน 1,033.5 ล้านบาท โดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของบริษัทย่อยที่เป็นผู้ให้บริการในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสนามบินจากการกลับมาปฏิบัติการบินของสายการบินต่างๆ”

Advertisement
Kreamy Proof

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ.2565 บริษัทฯ ได้วางแผนเพิ่มความถี่เที่ยวบิน เช่น เส้นทางบินระหว่างประเทศในเส้นทางกรุงเทพฯ-พนมเปญ เป็น 21 เที่ยวบิน/สัปดาห์ และเส้นทางสมุย-สิงคโปร์ เป็น 4 เที่ยวบิน/สัปดาห์ ตามความต้องการการเดินทางที่เพิ่มสูงขึ้น และบริษัทฯยังมีการเปิดให้บริการเช็คอินด้วยตนเองผ่านเครื่องบริการอัตโนมัติ “Self-service Check-in Kiosk” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่เดินทางในเที่ยวบินภายในประเทศ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินสมุย และสนามบินกระบี่

นอกจากนี้ บริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันการบินพลเรือน เพื่อร่วมกันผลิตบุคลากรด้านช่างอากาศยาน และยกระดับมาตรฐานการฝึกอบรมการ ซ่อมบำรุงอากาศยานภาคปฏิบัติขั้นพื้นฐานของประเทศ รวมทั้งยังได้จัดรายการแข่งขันวิ่ง “บางกอกแอร์เวย์ส บูทีค ซีรี่ส์ 2022” สนามแรก ณ เกาะสมุย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬา


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard