Advertisement
Leaderboard 728x90

กลุ่มบริษัทบางจาก อัดงบลงทุน 8 ปีข้างหน้าราว 200,000ล้านบาท เพื่อขยาย 5 ธุรกิจหลักดัน EBITDA พุ่งแตะ 100,000 ล้านบาทในปี พ.ศ.2573 จากสิ้นปีนี้คาดว่ามี EBITDA ทะลุ 40,000 ล้านบาท พร้อมปรับวิสัยทัศน์และอัตลักษณ์องค์กรใหม่ “ใบไม้ใบใหม่” เพื่อก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน

ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจาก และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP) กล่าวว่า บริษัทตั้งงบลงทุนใน 8 ปีข้างหน้า (ปี พ.ศ.2566-2573) อยู่ที่ 200,000 ล้านบาทเพื่อใช้สำหรับขยาย 5 ธุรกิจหลัก โดยแบ่งเป็นงบลงทุนสำหรับปี พ.ศ.2566 อยู่ที่ 45,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าภายใต้การดำเนินงานของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG) ราว 30,000 ล้านบาท ที่เหลือเป็นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน 7,000 ล้านบาทเพื่อใช้ในโครงการผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพราว 2,000 ล้านบาท และธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม (E&P) อีก 5,000 ล้านบาท

Advertisement
Kreamy Proof

ทั้งนี้ บางจากตั้งเป้ากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ในปี 2573 เติบโตแตะ 100,000 ล้านบาท จากสิ้นปีนี้ที่คาดจะมี EBITDA เติบโตมาอยู่ 40,000 กว่าล้านบาท หลัง 9 เดือนแรกของปีนี้บางจากฯ มี EBITDA อยู่ที่ 37,773 ล้านบาท

โดยสัดส่วน EBITDA ในปี พ.ศ.2573 จะมาจากธุรกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม (E&P) ราว 50%, ธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน 18% และธุรกิจพลังงานไฟฟ้าราว 10% ที่เหลือจะมาจากธุรกิจการตลาด และธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพในสัดส่วนใกล้เคียงกัน

สำหรับกลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัทตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วน EBITDA จากกลุ่มธุรกิจเชื้อเพลิงนอกกลุ่มยานยนต์เป็นกว่า 60% ภายในปี 2573 โดยจะมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากน้ำมันยานยนต์และผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพตามความต้องการของตลาดหรือลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Niche Products Refinery) เช่น Unconverted Oil และเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel หรือ SAF) ซึ่งเตรียมก่อสร้างโรงงานผลิต SAF ขนาด 1 ล้านลิตรต่อวัน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 2 ปีข้างหน้า โดยนำน้ำมันพืชใช้แล้วมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงดังกล่าว

ขณะที่สัดส่วนการขายน้ำมันยานยนต์คาดว่าจะปรับตัวลดลงเหลือ 40% ภายในปี พ.ศ.2573 โดยโรงกลั่นน้ำมันบางจากยังคงรักษาระดับกำลังการกลั่นเท่าเดิมที่ 120,000 บาร์เรล/วัน โดยปีหน้าไม่มีแผนปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นด้วย

Advertisement
The Xpozir

ส่วนกลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัทวางเป้าขยายสถานีบริการน้ำมันบางจากเติบโตเป็น 1,900 แห่ง และร้านกาแฟอินทนิล 3,000 แห่งทั่วประเทศในปี 2573 จากปีนี้มีสถานีบริการน้ำมันบางจากอยู่ที่ 1,340 แห่ง และร้านกาแฟอินทนิล 1,030 แห่ง โดยปีหน้ามีแผนเพิ่มสถานีบริการน้ำมันเป็น 1,410 แห่ง และร้านกาแฟอินทนิลเป็น 1,250 แห่ง โดยส่วนใหญ่จะเป็นการขยายสถานีบริการน้ำมันรูปแบบ Unique Design Service Station เพื่อให้เป็นมากกว่าสถานที่เติมน้ำมัน โดยมุ่งมั่นเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค

กลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ภายใต้การดำเนินงานโดย บมจ.บีซีพีจี (BCPG) วางเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าเป็น 6,800 GWhจากปีนี้จะอยู่ที่ 1,100 GWhและปีหน้า 3,600 GWhโดยมีสัดส่วนหลักจากการเติบโตในกลุ่มธุรกิจพลังงานสีเขียว ทั้งจากโครงการในประเทศที่จะได้รับอานิสงส์จากแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่ (PDP 2022) ระหว่างปี 2565-80 และการเติบโตในต่างประเทศตามการเปลี่ยนผ่านพลังงานของโลกสู่พลังงานสะอาด เสริมด้วยธุรกิจที่มีศักยภาพในอนาคต เช่น ธุรกิจแบตเตอรี่และการกักเก็บพลังงานการให้บริการด้านเทคโนโลยีพลังงาน พลังงานรูปแบบใหม่และธุรกิจคาร์บอนต่ำอื่นๆ

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ภายใต้การดำเนินงานของ บมจ.บีบีจีไอ (BBGI) ได้กำหนดแนวทางและเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนธุรกิจหลักกว่า 70% ของ EBITDA ให้มาจากผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง โดยเน้นการขยายธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีชีววิทยาสังเคราะห์ (Synthetic Biology หรือ SynBio) เพื่อนำมาออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลสุขภาพและความงามของผู้บริโภคสอดรับกับเทรนด์ของโลก เช่น good health and well-being รวมทั้งมีแผนต่อยอดการเติบโตในกลุ่มธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อเพลิงอากาศชีวภาพแบบยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel -SAF) สำหรับอุตสาหกรรมการบิน

กลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและธุรกิจใหม่ มุ่งเน้นการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานผ่านการขยายธุรกิจในกลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ โดยในส่วนของธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมมีเป้าหมายการผลิตมากกว่า 100,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันภายในปี 2573 จากสิ้นปีนี้อยู่ที่ 17,000 บาร์เรลต่อวัน และปี 2566 อยู่ที่ 22,000-25,000 บาร์เรลต่อวันจากแหล่งปิโตรเลียมในประเทศของนอร์เวย์ผ่านบริษัท OKEA ASA ที่บางจากเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นหลักในปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาการเติบโตในธุรกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งอื่นๆ ที่มีศักยภาพในอนาคตอีกด้วย

นอกจากนี้ ในด้านกลุ่มธุรกิจใหม่อื่นๆ นั้น บริษัทตั้งเป้าหมายการเพิ่มสัดส่วน EBITDA กว่า 7,000 ล้านบาทภายในปี พ.ศ.2573 จากธุรกิจที่กำลังพัฒนา เช่น Winnonieผู้นำแพลตฟอร์มให้บริการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมเครือข่ายสับเปลี่ยนแบตเตอรี่อัตโนมัติ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และธุรกิจ New S-Curve ใหม่ๆ เป็นต้น

บางจากให้ความสำคัญต่อการสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานกับความยั่งยืนของโลก ตอกย้ำแนวทางการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมที่บริษัทให้ความสำคัญมาตลอดเกือบ 40 ปีของการดำเนินธุรกิจที่มีความเป็นสากลจากการดำเนินธุรกิจในกว่า 10 ประเทศทั่วโลก นำมาสู่การปรับพร้อมปรับวิสัยทัศน์ “รังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว” และอัตลักษณ์องค์กรใหม่เป็น “ใบไม้ใบใหม่” ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นี้เป็นต้นไป สื่อความหมายแทนด้วยนวัตกรรมพลังงานที่ขับเคลื่อนไปสู่อนาคตอย่างไม่สิ้นสุด


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard