Advertisement
Leaderboard 728x90

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชวนประชาชนนำน้ำมันพืชใช้แล้วมาขายในปั๊มน้ำมันบางจากในโครงการ “ทอดไม่ทิ้ง” เพื่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และสร้างรายได้เสริม บางจากจะนำน้ำมันพืชใช้แล้วไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน SAF นำร่องที่ปั๊มบางจาก 44 แห่ง

“บางจาก” เริ่มโครงการ “ทอดไม่ทิ้ง” 21 ธ.ค.65 นี้

นายสมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด นางสาวกัณฑมาศ กฤตยานุกูล รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการผลิตและจัดส่งน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ นางสาวกิตติมา วงศ์แสน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจและการพาณิชย์ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) พร้อมผู้บริหารบริษัท บางจากฯ และบริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด ร่วมเชิญชวนให้ประชาชนนำน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วมาขายที่สถานีบริการบางจาก 44 แห่ง ผ่านโครงการ “ทอดไม่ทิ้ง” นำไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel – SAF) ตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจ BCG เริ่มรับซื้อตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

“บางจาก” เริ่มโครงการ “ทอดไม่ทิ้ง” 21 ธ.ค.65 นี้

สำหรับโครงการ “ทอดไม่ทิ้ง” ริเริ่มโดยบริษัท ธนโชค ออยไลท์ หนึ่งในผู้ร่วมทุนของ บริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด เป็นการรณรงค์การ “ไม่ทิ้ง” น้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วสู่พื้นที่สาธารณะ ป้องกันปัญหาจากการทิ้งของเสียอย่างไม่ถูกวิธีที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการ “ไม่ทอดซ้ำ” อันจะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ จากการเสื่อมสภาพของน้ำมันและเปลี่ยนเป็นสารประกอบที่อันตรายต่อร่างกายมนุษย์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคภัยต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ทั้ง Bio-Circular-Green Economy เศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียน นำวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และเศรษฐกิจสีเขียว พัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลเพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท บางจากฯ บริษัท บีบีจีไอฯ และบริษัท ธนโชค ออยล์ไลท์ จำกัด จะเป็นผู้รับซื้อน้ำมันใช้แล้วจากการปรุงอาหาร เพื่อนำไปผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน หรือ SAF เป็นรายแรกในประเทศไทย โดยล่าสุดบริษัทฯ ได้มีมติเพิ่มทุนจากคณะกรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงิน 200 ล้านบาท ตามสัดส่วนเพิ่มทุน โดยมีบางจากฯ ร่วมทุนในครั้งนี้ 102 ล้านบาท เพื่อเตรียมความพร้อมของพื้นที่ก่อสร้างหน่วยผลิต รองรับความต้องการของตลาดการบินโลกที่มีความต้องการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และวางแผนกำหนดเริ่มผลิตภายในไตรมาส 4 ปี พ.ศ.2567

ปัจจุบันมีผู้สนใจผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวนมาก สำหรับผู้สนใจนำน้ำมันใช้แล้วจากการปรุงอาหารมาขายที่สถานีบริการบางจาก สามารถศึกษารายชื่อสาขาที่รับซื้อน้ำมันได้ที่ https://greensrevolution.bangchakmarketplace.com/th/Promotion/detail/UsedcookingoiL และตรวจสอบราคารับซื้อได้ที่จุดรับซื้อในแต่ละวัน


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard