Advertisement
Leaderboard 728x90

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” เปิดบริการครบ 16 ปี มีผู้โดยสารกว่า 709 ล้านคน และรับ 4.45 ล้านเที่ยวบิน ขนส่งสินค้า 19 ล้านตัน พร้อมเตรียมเปิดอาคาร SAT-1 ในปี พ.ศ.2566 ส่วนรันเวย์ 3 ก่อสร้างคืบหน้า 41.72% คาดเปิดใช้ปี พ.ศ.2567 รองรับ 94 เที่ยวบินต่อชั่วโมง

กิตติพงศ์ กิตติขจร

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) หรือ AOTกล่าวว่า วันนี้28 กันยายน  พ.ศ.2565 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ครบรอบการดำเนินงาน 16 ปี ซึ่งนับตั้งแต่เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2549 มีผู้โดยสารใช้บริการแล้วทั้งสิ้น 709.25 ล้านคน ปริมาณเที่ยวบินรวมทั้งสิ้น 4.45 ล้านเที่ยวบิน และปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศรวมทั้งสิ้น 19.82 ล้านตัน ซึ่งหลังจากทั่วโลกเริ่มผ่านพ้นวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อCOVID-19 สถานการณ์การเดินทางของผู้โดยสารในปัจจุบันเริ่มผ่อนคลาย ส่งผลให้จำนวนผู้โดยสาร เที่ยวบิน ที่เดินทางมายังประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยเริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564-สิงหาคม พ.ศ.2565 กับการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 พบว่ามีเที่ยวบินที่ทำการบินรวมทั้งสิ้น 168,421 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 58.36 มีผู้โดยสารใช้บริการรวมทั้งสิ้น 17.52 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 203.76 และมีปริมาณการขนส่งสินค้ากว่า 1.11 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.99

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทั้งนี้ ตลอดช่วงระยะเวลาการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ผ่านมา แม้จะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากจนหลายธุรกิจต้องปิดตัวลง แต่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยังคงยืนหยัดทำหน้าที่ท่าอากาศยานหลักของประเทศ เปิดให้บริการผู้โดยสารภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่เข้มงวด และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ เพื่อให้มีความพร้อมรองรับปริมาณผู้โดยสารและการจราจรทางอากาศที่จะฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติภายหลังการระบาดของโรค COVID-19

ในขณะที่การดำเนินงานตามแผนพัฒนา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 เพื่อเพิ่มศักยภาพการรองรับผู้โดยสารจาก 45 ล้านคนต่อปี เป็น 60 ล้านคนต่อปี ในภาพรวมก็สามารถดำเนินการไปได้ตามแผน โดยโครงการก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) งานระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร และอีกหลายระบบ ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบการใช้งานจริงเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการภายในปี พ.ศ.2566

โครงการก่อสร้างทางวิ่งหรือรันเวย์ เส้นที่ 3 ขณะนี้การก่อสร้างคืบหน้าไปแล้วร้อยละ 41.72 ดำเนินการได้เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 40.76 โดยโครงการนี้มีกำหนดแล้วเสร็จปี พ.ศ.2566 และเมื่อเปิดให้บริการในปี พ.ศ.2567 จะทำให้ ทสภ.สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 68 เที่ยวบินต่อชั่วโมง เป็น 94 เที่ยวบินต่อชั่วโมง

ตลอดระยะเวลา 16 ปีของการดำเนินงาน ทสภ.พัฒนาไม่หยุดยั้ง ร่วมพลิกฟื้นเศรษฐกิจ ให้บริการเคียงข้างผู้โดยสาร ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการบิน การท่องเที่ยวของประเทศ และมุ่งมั่นทำหน้าที่ให้การต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วทุกมุมโลก ด้วยรอยยิ้มและการบริการที่ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล พร้อมก้าวเข้าสู่ปีที่ 17 อย่างมีคุณภาพ และการบริการที่ดีอย่างต่อเนื่องในทุกด้านต่อไป

Advertisement
The Xpozir

Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard