Advertisement
Leaderboard 728x90

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) (TVI) เดินหน้ายกระดับนวัตกรรมอุตสาหกรรมประกันภัยรถยนต์ประเทศไทยด้วยการนำเสนอกรมธรรม์ “ประกันรถเปิดปิด” แบบคุ้มครองนานถึง 2 ปี ซึ่งจะช่วยให้ผู้เอาประกันสามารถประหยัดค่าเบี้ยประกันได้สูงสุดถึง 80% เมื่อเทียบจากประกันรถยนต์แบบรายปีทั่วไป

เทพพันธ์ อัศวะธนกุล

นายเทพพันธ์ อัศวะธนกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) หรือ (TVI) กล่าวว่า บริษัทได้เดินหน้ายกระดับนวัตกรรมอุตสาหกรรมประกันภัยรถยนต์ประเทศไทยด้วยการนำเสนอกรมธรรม์ “ประกันรถเปิดปิด” แบบคุ้มครองนานถึง 2 ปี ซึ่งจะช่วยให้ผู้เอาประกันสามารถประหยัดค่าเบี้ยประกันได้สูงสุดถึง 80% เมื่อเทียบจากประกันรถยนต์แบบรายปีทั่วไป โดยจะเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในเรื่อง “ความคุ้มค่าทุกวินาที คุ้มครองครบ 24 ชั่วโมง” จ่ายค่าเบี้ยประกันตามเวลาที่ขับจริง จอดไว้ไม่ขับไม่ต้องจ่าย แต่บริษัทจะให้ความคุ้มครองครบ ตลอด 24  ชั่วโมง

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

ทั้งนี้บริษัทยังได้มีการพัฒนานวัตกรรม “Insur Tech” คือการ Auto Top-up เติมชั่วโมงการใช้งานแบบอัตโนมัติ โดยชั่วโมงการใช้งานในกรมธรรม์ ประกันรถยนต์แบบเปิด-ปิดจะถูกเติมโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการตอกย้ำแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท “คิดเผื่อเพื่อทุกชีวิต” รวมถึงยังได้เปิดตัวการบริการใหม่ของบริษัท MARS – Deep Tech Startup ซึ่งเป็นซูโลชั่นปัญญาประดิษฐ์(Artificial Intelligence : AI) เช็คสภาพรถยนต์ก่อนการทำประกันภัย สู่การบริการ “MARS Garage” นวัตกรรมที่ให้การบริการจัดการสินไหมรถยนต์ โดยจะทำให้บริษัทและลูกค้าประกันรถยนต์ได้รับการบริการที่รวดเร็วและได้มาตรฐาน

นอกจากนี้บริษัทยังได้ให้ความสำคัญในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชน เพราะบริษัทตระหนักและเชื่อมั่นว่าการศึกษาเป็นรากฐานและแนวทางขับเคลื่อนการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งล่าสุดบริษัทได้ร่วมมือกับโครงการ “ร้อยพลังการศึกษา” มูลนิธิยุวพัฒน์ สนับสนุนโครงการ “โรงเรียนร่วมพัฒนา” (Partnership SchoolProject) ซึ่งเป็นโครงการภายใต้กระทรวงศึกษาธิการที่ได้ร่วมมือกับภาคเอกชน ผ่านหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมผลักดันแนวนโยบายและแผนบริหารจัดการโรงเรียน พร้อมมอบทุนการศึกษา รวมทั้งวางระบบและติดตั้งดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อยกระดับศักยภาพการเรียนการสอน สู่ Smart e-Learning Innovation

อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ของการเป็นผู้นำด้าน Insur Tech ของบริษัท ที่มุ่งเดินหน้าคิดค้นพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อแก้ทุก Pain Point ยกระดับคุณภาพทุกชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ล่าสุด บริษัทได้จัดแคมเปญทางการตลาดใหม่ ภายใต้แนวคิด “คิดเผื่อทุกวินาที คิดเผื่อเพื่อทุกชีวิต” ให้ลูกค้าได้รับความคุ้มค่าทุกวินาที และคุ้มครองครบตลอด 24 ชั่วโมง โดยถ่ายทอดเรื่องราวผ่านโฆษณาชุดใหม่ ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ อีกด้วย


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard