Advertisement
Leaderboard 728x90

กระทรวงคมนาคมเดินหน้านโยบายนำยานยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในระบบขนส่งสาธารณะของไทยตามแนวทางวาระแห่งความยั่งยืน บนพื้นฐานโมเดลเศรษฐกิจ BCG

อนุชา บูรพชัยศรี

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ขอบคุณทุกภาคส่วนร่วมเดินหน้าผลักดันวาระแห่งความยั่งยืน บนพื้นฐานโมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยกระทรวงคมนาคมเดินหน้านโยบายนำยานยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในระบบขนส่งสาธารณะของไทย เช่น รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า Thai smile bus และเรือไฟฟ้าโดยสาร MINE Smart Ferry นวัตกรรมไทย

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

EV

โดยนายกรัฐมนตรีต้องการให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยอย่างสมดุลยั่งยืน และครอบคลุม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ผ่านการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG รวมถึงให้บรรลุเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศของไทย และสนับสนุนเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำ โดยนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นในศักยภาพของภาคธุรกิจไทย โดยเฉพาะ SMEs และ startup โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งระบบการขนส่งสาธารณะถือเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อภูมิอากาศของโลก

EV

รัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมจึงได้นำยานยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในระบบขนส่งสาธารณะของประเทศไทยมากขึ้น “นวัตกรรมยานยนต์รถและเรือไฟฟ้า” จึงถือเป็นความสำเร็จหนึ่งที่มาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจกับการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรม เป็นไปตามแนวคิดและนโยบาย “BCG Model” ซึ่งได้มีการเปิดตัวไปในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก (APEC 2022) ที่ผ่านมา โดยนวัตกรรมยานยนต์รถและเรือไฟฟ้านี้ยังได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ ประจำปี พ.ศ.2563 จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) อีกด้วย

“นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นในการพัฒนาอย่างสมดุล และยั่งยืน ความท้าทายเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวอีกต่อไป และการผลักดันของไทยในทุกเวที ทั้งในและระหว่างประเทศเป็นไปตามนโยบายที่ไทยให้ความสำคัญมาโดยตลอด ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจึงมีแนวทางก้าวหน้าพร้อมพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจกับการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรม รัฐบาลจึงได้ผลักดันเพิ่มประสิทธิภาพบริการขนส่งสาธารณะแก่ประชาชน ส่งเสริมให้ใช้รถขนส่งสาธารณะ EV บริการประชาชน ซึ่งเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อันเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ด้วย” นายอนุชากล่าว


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard