Advertisement
Leaderboard 728x90

อิมแพ็ค พร้อมพันธมิตรประกาศความพร้อมจัดงาน “TIWF 2024”

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จํากัด IEC Messevertriebs GmbH ประเทศเยอรมนีและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศความพร้อมเตรียมจัดงาน Thailand International Woodworking and Furniture Exhibition 2024 (TIWF 2024) งานแสดงสินค้าและสัมมนาระดับนานาชาติ ด้านเครื่องจักร เทคโนโลยีงานไม้และเฟอร์นิเจอร์แห่งภูมิภาคอาเซียน บนพื้นที่แสดงสินค้า 5,000 ตารางเมตร รวบรวมผู้แสดงสินค้า 200 บริษัทและผู้ชมงานกว่า 4,000 รายจากทั้งประเทศไทยและต่างประเทศณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานีโดยมีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน พ.ศ.2567

พิชิต สมบัติมาก

นายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่าประเทศไทยเป็นผู้นำเข้าเครื่องจักรงานไม้สุทธิมูลค่า 60.8 ล้านเหรียญสหรัฐและเป็นผู้นำเข้าเครื่องจักรงานไม้รายใหญ่อันดับที่ 30 ของโลก สินค้าไม้ส่งออกที่สำคัญของไทย ได้แก่ ไม้แปรรูป กระดาษและกระดาษแข็ง ไฟเบอร์บอร์ด ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด เฟอร์นิเจอร์ไม้ และชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ โดยการส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้มีการเติบโตเพิ่มขึ้น 30% เป็น 1.098 หมื่นล้านบาท (2565) ในขณะที่การส่งออกเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนเพิ่มขึ้น 16% เป็น 1.8 ล้านเหรียญสหรัฐ (2565)

Advertisement
Kreamy Proof

การปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นบทบาทที่สำคัญสำหรับกระทรวง พวกเราเห็นว่า TIWF 2024 เป็นงานแสดงสินค้าและการประชุมระดับนานาชาติที่สำคัญในประเทศไทยเพื่อนำเสนอและพูดคุยเกี่ยวกับเทคโนโลยีล่าสุด แนวโน้มการใช้งานวัสดุ ความยั่งยืน และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่ออุตสาหกรรมงานไม้ในประเทศไทยและอาเซียนนายพิชิตกล่าว

MR.Ludger Müller

MR.Ludger Müller กรรมการผู้จัดการ บริษัท IEC Messeevertriebs GmbH ประเทศเยอรมนี ผู้ร่วมจัดงาน TIWF 2024 กล่าวว่า เนื่องจากขาดแคลนวัสดุภัณฑ์ภายในประเทศ ทำให้มีความต้องการไม้แปรรูปที่นำเข้ามากขึ้น ในขณะเดียวกันความต้องการสำหรับเครื่องจักรและเครื่องมืองานไม้อัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพก็เพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย

ถนอมศักดิ์ เฉียบแหลม

นายถนอมศักดิ์ เฉียบแหลม รองผู้อำนวยการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) หนึ่งในผู้สนับสนุนการจัดงาน TIWF กล่าวว่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีรายได้จากธุรกิจไม้ที่หลากหลาย โดย 10% ของรายได้เป็นการจำหน่ายไม้แปรรูป เฟอร์นิเจอร์ไม้และการบริการอาบน้ำยาไม้ซึ่งมีมูลค่า 250 ล้านบาท และมีการกำหนดเป้าหมายว่าจะเติบโต 20 % หรือมีมูลค่า 300 ล้านบาทเชื่อว่าความร่วมมือขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้กับ TIWF 2024 จะช่วยเร่งการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้ผลกำไรที่สูงขึ้น

พีรยาพัณณ์ พงษ์สนาม

นางสาวพีรยาพัณณ์ พงษ์สนาม, ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายโครงการ บริษัท อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่นแมเนจเม้นท์ จำกัด  กล่าวว่าโครงการนี้  บริษัทฯจะบริจาคเงิน 1 เหรียญสหรัฐสำหรับทุกตารางเมตรที่ขายในงาน TIWF 2024 เพื่อสนับสนุนโครงการปลูกป่าของประเทศไทย และขอเชิญผู้แสดงสินค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมงานไม้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ TIWF 2024 เพื่อทำให้อุตสาหกรรมไม้ของเราเป็นสีเขียว

Advertisement
The Xpozir

งาน TIWF 2024

สำหรับ งาน TIWF 2024 ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากหน่วยงานสำคัญจากทั้งภาครัฐ สมาคมและสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะมีการนำเสนอเครื่องจักรและเทคโนโลยีล่าสุด วัสดุและอุปกรณ์ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์รวมไปถึงบริการในอุตสาหกรรมงานไม้มาจัดแสดงบนพื้นที่แสดงสินค้า 5,000 ตารางเมตร รวบรวมผู้แสดงสินค้า 200 บริษัทและผู้ชมงานกว่า 4,000 รายจากทั้งประเทศไทยและต่างประเทศนอกจากนี้งาน TIWF 2024 ยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนและพูดคุยเกี่ยวกับนโยบายและโอกาสของอุตสาหกรรมระหว่างภาครัฐและเอกชนที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมงานไม้ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการจัดงาน TIWF 2024 เพื่อให้อุตสาหกรรมงานไม้ได้มาพบปะพูดคุยธุรกิจและแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นโอกาสสำคัญในการอัปเดตเทรนด์ใหม่ในอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นการร่วมแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

โดยงาน TIWF 2024 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน พ.ศ.2567ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ได้ที่ บริษัท อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่นแมเนจเม้นท์ จำกัดโทร 02-833-5370, 097-479-6445 อีเมลinfo@thailandwoodworking.com  หรือ www.thailandwoodworking.com


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard