การเคหะแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติเปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนรับบริหารอาคารเช่า
การเคหะแห่งชาติเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจ เป็นผู้รับบริหารอาคารเช่าเหมาของการเคหะแห่งชาติสามารถยื่นคำร้องขอจดทะเบียนเป็นผู้รับบริหารอาคารเช่าเหมาได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CALL CENTER 1615
บอร์ดการเคหะแห่งชาติ เร่งบริหารเชิงรุก ขับเคลื่อนภารกิจเป็นรูปธรรมเร่งด่วน
การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยมากว่า 51 ปี ปัจจุบันได้รับนโยบายจากนายวราวุธศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ในการขับเคลื่อนภารกิจให้เป็นรูปธรรม ภายใต้แนวคิด “แม่นยำ รวดเร็ว สร้างการเปลี่ยนแปลง” ซึ่งคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติได้มอบนโยบายให้การเคหะแห่งชาติเร่งดำเนินงานตามนโยบาย รมว.พม. เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง
การเคหะแห่งชาติ ชู “โครงการบางบัวทอง 2” ต้นแบบชุมชนรักษ์โลก
การเคหะแห่งชาติ ชู “โครงการบางบัวทอง 2” ต้นแบบชุมชนรักษ์โลก จัดโครงการธนาคารขยะประกันชีวิต ดึงชุมชนมีส่วนร่วมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด น่าอยู่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การเคหะแห่งชาติเตรียมส่งมอบโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 อาคาร D1 ให้กับผู้อยู่อาศัย
การเคหะแห่งชาติเตรียมส่งมอบโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 อาคาร D1 ให้กับผู้อยู่อาศัยโครงการเคหะชุมชนดินแดง 1 อาคารแฟลตที่ 23-32 ซึ่งได้มีการจับสลากเลือกห้องพักอาศัยไปแล้วเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา
นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ
การเคหะแห่งชาติแจงความคืบหน้าการดำเนินงานปี 2566 เดินหน้าฟื้นฟูและพัฒนาเมืองสู่ Smart Community เน้นสร้างโอกาสการเข้าถึงที่อยู่อาศัย ส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างอาชีพ/รายได้ ตามแนวทาง “สร้างบ้าน สร้างสุข เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี”
การเคหะฯ จับมือพันธมิตรฉลอง 50 ปี 'มหกรรมบ้านการเคหะแห่งชาติ'
การเคหะแห่งชาติ จับมือพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ฉลองครบรอบ 50 ปี จัดงานใหญ่ “มหกรรมบ้านการเคหะแห่งชาติ 2023” ภายใต้แนวคิด “คิดถึงบ้าน คิดถึงการเคหะ” ในวันที่ 1-3 กันยายนนี้...
OR มอบสิทธิพิเศษซื้อก๊าซหุงต้มให้ผู้อาศัยการเคหะผ่านแอปพลิชัน “OR LPG”
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ร่วมกับการเคหะแห่งชาติ มอบสิทธิพิเศษสำหรับซื้อ “ก๊าซหุงต้ม ปตท.” ให้ผู้พักอาศัยของการเคหะผ่านแอปพลิเคชัน OR LPG มีแผนนำร่องใน...
50 ปี กคช. จับมือ14 หน่วยงาน ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เดินหน้าขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ
นายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการการส่งเสริมการขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ และการพัฒนาที่อยู่อาศัย ภายใต้ “กิจกรรมวิชาการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การเคหะแห่งชาติ” พร้อมลงนามความร่วมมือกับ 14 หน่วยงาน โดยมีผู้แทนหน่วยงานต่าง...
การเคหะแห่งชาติ ผนึก “การประปานครหลวง” ยกระดับบริหารจัดการน้ำในชุมชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ มีภารกิจในการจัดสร้างที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและครัวเรือนเปราะบาง ภายใต้ วิสัยทัศน์ “สร้างบ้าน สร้างสุข เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี” ล่าสุดได้บูรณาการความร่วมมือกับ การประปานครหลวง (กปน.) ยกระดับการให้บริการประชาชนด้านสาธารณูปโภคน้ำประปา เพื่อส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรน้ำให้มีใช้อย่างพอเพียงและยั่งยืน
กคช. ลงนามบันทึกความร่วมมือ ร่วมกับ จับมือ ม.ท.ส. เพื่อส่งเสริมที่อยู่อาศัยประพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (ม.ส.ท.) เพื่อส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมย้ำให้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และให้ปรับตัวอยู่ได้ในภาวะโลกร้อน
Advertisement
Billboard