Advertisement
Leaderboard 728x90

ยิปซัมตราช้าง คว้า 'ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์' ถึง 10 ผลิตภัณฑ์

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด หรือ ยิปซัมตราช้าง ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์แผ่นยิปซัม และนวัตกรรมระบบฝ้าเพดานและผนังยิปซัมในประเทศไทย ได้รับการรับรอง “ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์” (Carbon Footprint of Product: CFP) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO เพิ่มเติมอีก 7 ผลิตภัณฑ์ ในปี 2567 จากเดิม 3 ผลิตภัณฑ์ รวมเป็น 10 ผลิตภัณฑ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 4 มี.ค. 2567) กรุยทางสู่องค์กรการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)

นายอนุพงษ์ รงค์เหลืองอร่าม กรรมการผู้จัดการประเทศไทย กัมพูชา ลาว พม่า บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตในประเทศไทยรายแรกที่ผลิตแผ่นยิปซัมที่ได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์จากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของยิปซัมตราช้างที่ทำมาต่อเนื่องและยาวนาน โดยมีเป้าหมายช่วยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี 2045

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

ปัจจุบันแผ่นยิปซัมตราช้าง ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์จาก TGO — รวมทั้งหมด 10 ผลิตภัณฑ์ เป็นการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์แผ่นยิปซัม นอกจากนี้แผ่นยิปซัมตราช้างยังมีส่วนช่วยในการประเมินมาตรฐานอาคารเขียว หรือ LEED ได้อีกด้วย

แผ่นยิปซัมตราช้างที่ได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ แผ่นยิปซัมมาตรฐานตราช้าง ความหนา 9 มม. และ12 มม., แผ่นยิปซัมมอยส์บล็อค ตราช้าง (ทนชื้น) ความหนา 9 มม. และ12 มม., แผ่นยิปซัมไฟร์บล็อค ตราช้าง (ทนไฟ) ความหนา 12 มม. และ 15 มม., แผ่นยิปซัมเอคโค่บล็อค ตราช้าง (ลดเสียงสะท้อน) ความหนา 12 มม., แผ่นยิปซัมมัลติวอลล์ ตราช้าง ความหนา 15 มม., แผ่นกลาสบล็อค ตราช้าง ความหนา 12.7 มม. และ15.9 มม.

“ยิปซัมตราช้าง มุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างไทยให้เติบโตไปพร้อมกันกับการเสริมสร้างและดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ผ่านการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์รักษ์โลกยั่งยืน ตอกย้ำความเป็นผู้นำของแผ่นยิปซัมรักษ์โลกตัวจริง ทั้งยังตอบโจทย์ลูกค้าโครงการที่ต้องการยื่นการประเมินมาตรฐานอาคารเขียว หรือ LEED (Leadership in Energy & Environmental Design)

สำหรับเจ้าของโครงการที่กำลังเริ่มดำเนินการด้านอาคารเขียวสามารถมาปรึกษาทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราได้ ยิปซัมตราช้างพร้อมจะให้คำปรึกษาด้านอาคารประหยัดพลังงาน หรือ การออกแบบคุณภาพเสียงในอาคาร เราเชื่อมั่นและมุ่งมั่นที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติไปพร้อมๆกัน ทั้งในเรื่องของสิ่งแวดล้อม สังคม และธุรกิจ เพื่อก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน

Advertisement
The Xpozir

ผู้ที่สนใจปรึกษาด้านอาคารเขียวหรือการออกแบบคุณภาพเสียงในอาคารสามารติดต่อได้ที่ th_contact@siamgypsum.com


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard