Advertisement
Leaderboard 728x90

สคร. เผยยอดเบิกจ่ายรัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุน 56,346 ล. ทะลุ 111%

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เผยยอดเบิกจ่ายรัฐวิสาหกิจ พุ่ง 5.63 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 111% ของแผนการเบิกจ่าย “รฟท.-รฟม.-กปน.-กฟผ.และกทพ.” พาเหรดลงทุนติดท็อป 5 พร้อมติดตามการเบิกจ่ายอย่างใกล้ชิด เข็นโตตามเป้าไม่น้อยกว่า 95% ของกรอบงบลงทุนทั้งปี

นางปานทิพย์ ศรีพิมล

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในปี พ.ศ.2566 รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายงบลงทุนจนถึงเดือน ก.พ. 2566 จำนวน 56,346 ล้านบาท หรือคิดเป็น 111% ของแผนการเบิกจ่าย ประกอบด้วยการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ (ต.ค.65 – ก.พ.66) 34 แห่ง จำนวน 43,524 ล้านบาท หรือคิดเป็น 107% ของแผนการเบิกจ่าย และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน (ม.ค.-ก.พ.66) 9 แห่ง จำนวน 12,822 ล้านบาท หรือคิดเป็น 129% ของแผนการเบิกจ่าย

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

“ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ณ สิ้นเดือน ก.พ. 2566 เป็นผลการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ 5 เดือน ซึ่งคิดเป็น 34% ของกรอบงบลงทุนทั้งปี และเป็นผลการเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน 2 เดือน คิดเป็น 9% ของกรอบงบลงทุน โดย สคร. จะยังคงกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด เพื่อให้รัฐวิสาหกิจสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 95% ของกรอบงบลงทุนทั้งปี เพื่อให้การลงทุนของรัฐวิสาหกิจมีส่วนช่วยสนับสนุนและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจทั่วโลกต่อไป” นางปานทิพย์ กล่าว

นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ สคร. กล่าวว่า รัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายตามแผนสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เบิกจ่าย 18,170 ล้านบาท คิดเป็น 101% ของแผนการเบิกจ่าย, การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เบิกจ่าย 8,119 ล้านบาท คิดเป็น 100% ของแผนการเบิกจ่าย, การประปานครหลวง (กปน.) เบิกจ่าย 4,724 ล้านบาท คิดเป็น 242% ของแผนการเบิกจ่าย, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เบิกจ่าย 3,489 ล้านบาท คิดเป็น 163% ของแผนการเบิกจ่าย และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เบิกจ่าย 2,925 ล้านบาท คิดเป็น 100% ของแผนการเบิกจ่าย

สำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่สำคัญยังสามารถเบิกจ่ายได้สูงกว่าแผน อาทิ โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน ระยะที่ 1 (ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) ของการ รฟท., โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะของ รฟม., โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกตะวันตกของ กทพ., โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9 ของการประปานครหลวง และโครงการก่อสร้างรถไฟ สายเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ ของ รฟท.


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard