Advertisement
Leaderboard 728x90

รถไฟฟ้าสายสีแดง

รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ส่งมอบความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ผู้โดยสารเดินทางฟรี ระหว่างเวลา 12.00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2565 ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2566

สุเทพ พันธุ์เพ็ง

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง กล่าวว่า ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติให้หน่วยงานภาครัฐจัดของขวัญปีใหม่เพื่อมอบแก่ประชาชน โดยส่วนของกระทรวงคมนาคมได้เสนอของขวัญปีใหม่ที่จะมอบแก่ประชาชนหลายโครงการด้วยกัน หนึ่งในนั้นคือ เรื่องการยกเว้นค่าโดยสารรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ระหว่างเวลา 12.00 น. ของวันที่ 31 ธ.ค. 2565 ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 1 ม.ค. 2566 และยังได้ขยายเวลาเปิดให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ในคืนวันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 จากเดิมที่จะให้บริการถึงเวลา 24.00 น. เป็นให้บริการถึงเวลา 02.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

โดยได้รับการอนุมัติจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงคมนาคม รวมถึงร่วมส่งมอบความสุขและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เนื่องในโอกาสเทศกาลแห่งความสุข ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2566 นี้ ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนที่จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมในสถานที่ต่างๆ ที่จะจัดขึ้นในกรุงเทพมหานคร ตลอดจนการเดินทางกลับภูมิลำเนาจำนวนมาก

รถไฟฟ้าสายสีแดง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงมาตรการด้านความปลอดภัย ควบคู่กับมาตรการป้องกัน COVID-19 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงคมนาคม ทางบริษัทฯ ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตรวจตราด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทุกสถานี รวมถึงตรวจสอบบุคคลที่มีอาการมึนเมาในการเข้าใช้บริการอย่างเข้มงวด และตรวจสอบระบบการใช้งานโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ อีกทั้งบริษัทฯ ได้กำหนดวัตถุต้องห้ามที่ไม่สามารถนำเข้ามาในระบบรถไฟฟ้า ได้แก่ อาวุธ ของมีคม ลูกโป่ง และวัตถุที่จะทำให้เกิดประกายไฟทุกชนิด ในส่วนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญ โดยจัดให้มีการตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่ทุกคนก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ และขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยขณะอยู่ในระบบรถไฟฟ้า รวมถึงจัดให้มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ทุกสถานี

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบริการลูกค้า 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง, www.srtet.co.th, Facebook Page : RED Line SRTET และหน้าห้องจำหน่ายตั๋วทุกสถานี


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard