Advertisement
Leaderboard 728x90

RAIL Asia 2023

บริษัท เอเชีย เอ็กซิบิทชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด บริษัทผู้จัดแสดงb และเทคโนโลยีระบบรางเตรียมจัดงาน RAIL Asia 2023 ระหว่าง 22-23 พ.ย.65 หลังจาก COVID-19 คลี่คลาย มั่นใจการจัดงานมีการขยายตัวโตกว่า 100% จะมีการเจรจาธุรกิจและการลงทุน 2,500 ล้านบาท เพิ่มทั้งยอดผู้แสดงเทคโนโลยีรถไฟฟ้าและรถไฟฟ้าใต้ดิน กว่า 100 บูท และมี่ผู้เข้าชมงาน 2,500 – 3,500 ราย มีการเจรจาลงทุนธุรกิจ 2,500 ล้านบาท งานที่จัดขึ้นอยู่ภายใต้คอนเซ็ป “Integrating the Asian Rail industry” เชื่อมต่อ บูรณาการระบบขนส่งทางรางแห่งอาเซียน สอดรับไทยคือ ฮับการขนส่งทางรางของภูมิภาค มีการลงทุนระบบรางสูงถึง 40% ของการลงทุนระบบรางทั้งหมดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของมูลค่าการลงทุนในภูมิภาค 9,300 ล้านดอลลาร์

เดวิด เอ๊ทคิ่น

นายเดวิด เอ๊ทคิ่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย เอ็กซิบิทชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด บริษัทผู้จัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีรถไฟฟ้าและรถไฟฟ้าใต้ดิน และเทคโนโลยีระบบรางกล่าวว่า การจัดงาน RAIL Asia 2023 ครั้งที่9 วันที่ 22 – 23 พ.ย.2566 ณ สถานีรถไฟกลางบางซื่อที่ทันสมัยของภูมิภาค ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมระบบรางของอาเซียนควบคู่กับ การพัฒนาที่สำคัญในภาคโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และโลจิสติกส์  สำหรับรูปแบบการจัดงาน RAIL Asia 2023 จะเป็น theme “Integrating the Asian Rail industry” เชื่อมต่อ บูรณาการระบบขนส่งทางรางแห่งอาเซียน สอดรับไทยคือ ฮับการขนส่งทางรางของภูมิภาค เป็นศูนย์กลางของประชาคมอาเซียน ด้วยการสนับสนุนอย่างเต็มที่ของรัฐบาลและการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่สำคัญที่ผ่านมาไทยมีการลงทุนระบบรางสูงถึง 40% ของการลงทุนระบบรางทั้งหมดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของมูลค่าการลงทุนในภูมิภาค 9.3 พันล้านดอลลาร์

Advertisement
Kreamy Proof

งาน RAIL Asia 2023

สำหรับงาน RAIL Asia 2023 ที่จะจัดขึ้นในปีหน้าจะเป็น theme “Integrating the Asian Rail industry” เชื่อมต่อ บูรณาการระบบขนส่งทางรางแห่งอาเซียน จะมีซัพพลายเออร์มาร่วมเปิดบูทแสดงเทคโนโลยีรถไฟฟ้าและรถไฟฟ้าใต้ดิน ระบบราง ระบบอาญัติสัญญาณ ตลอดจนเทคโนโลยีด้านซ่อมบำรุงเพิ่มจากปีที่ผ่านมามากกว่า100% ทั้งนี้จะมีบริษัทชั้นนำเข้าร่วมทั้งจากยุโรปและเอเชีย นำเสนอเทคโนโลยีและแลกเปลี่ยน และถ่ายทอดเทคโนโลยี ในงานสัมมนาซี่งจัดควบคู่กันไป

ด้านบูทจัดงานจะมีทั้งผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐจากในประเทศและบูทของบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาในประเทศไทย ร่วมงานเป็นงานแสดงสินค้าควบคู่กับการสัมมนาเชิงวิชาการมากกว่า 100 บูท ในขณะเดียวกัน ผู้เข้าร่วมชมงานจากทั่วโลกก็เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเช่นกัน จะมียอดผู้เข้าชม 2,500 – 3,500 ราย ผลสืบเนื่องจากจากสถานการณ์โควิด 19 คลี่คลาย ทุกภาคส่วนระดมการกระตุ้นเศรษฐกิจ เน้นการแข่งขันและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจกันอย่างเต็มกำลัง กอรปกับการเดินทางเอื้ออำนวยให้ง่ายขึ้น จึงเป็นโอกาสอันดีในการจัดงานครั้งนี้ ผลทางเศรษฐกิจคาดว่าจะมีการเจรจาลุงทุนประมาณ 2,500 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานสนับสนุนมากมาย กล่าวคือ กระทรวงคมนาคม พร้อมหน่วยงานภายใต้สังกัด อาทิ การรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งให้เกียรติเป็นเจ้าภาพร่วม และให้ใช้สถานที่ในการจัดงาน กรมการขนส่งทางราง สำนักนโยบายและแผนการขนส่ง (สนข.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย แอร์พอร์ต เรลลิ้งก์ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อาทิเช่น บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ศูนย์วิศวกรรมทางราง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (K.U Rail) สถาบันวิศวกรระบบอาณัติสัญญาณทางราง ประเทศไทย และสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบราง

สำหรับความสำเร็จของการจัดงาน RAIL Asia ครั้งที่ 8 ที่ผ่านมา ที่จัดขึ้นในปี 2020 ประสบความสำเร็จน่าพอใจแม้ว่าจะอยู่ในช่วงหลังโควิด 19 ได้ไม่นาน โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากกลุ่มเทคโนโลยีระดับโลก ผู้ให้บริการโซลูชั่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1,276 รายในภูมิภาคและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพบปะ สร้างเครือข่าย ดูเทคโนโลยีล่าสุด เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและแนวโน้มล่าสุด และเชื่อมต่อกับอุตสาหกรรมรถไฟและรถไฟใต้ดินอีกครั้งในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจใหม่หลัง COVID-19การจัดงานที่ผ่านมาครั้งล่าสุดในปี 2020 RAIL Asia ดึงดูดผู้เข้าร่วมงานจากหลากหลายอุตสาหกรรม โดยปีที่แล้ว ผู้ประกอบการรถไฟและรถไฟใต้ดินคิดเป็น 13% ของผู้เข้าชม, รัฐบาล 5%, ผู้รับเหมา 15%, ที่ปรึกษา 17%, องค์กรวิชาชีพและวิชาการ 9%, ซัพพลายเออร์24% และนักลงทุน 3% ผู้เยี่ยมชมงานเป็นตัวแทนของโครงการและงบประมาณที่มีมูลค่ากว่า 2.426 พันล้านเหรียญสหรัฐในประเทศไทยและภูมิภาค

Advertisement
The Xpozir

จากการสำรวจในสถานที่ที่ตรวจสอบแล้ว พื้นที่ผลิตภัณฑ์หลักที่ผู้เข้าชมงาน RAIL Asia สนใจ ได้แก่ ขบวนรถและการบำรุงรักษา (35%), การส่งสัญญาณ (29%), วิศวกรรมโยธา (24%), ข้อมูล ป้ายบอกทางและอุปกรณ์บนสถานี PIS, ตั๋ว, สถานี การจัดการ (19%), เทคโนโลยีสารสนเทศ (18%) และภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การขุดอุโมงค์, OCS, การติดตาม, การบูรณาการหลายรูปแบบ, การลงทุน, เครื่องมือและการให้คำปรึกษา (5%)

นายสุเทพ พันธ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า รฟท.จำกัด กล่าวว่า งานนี้มีความน่าสนใจและที่พิเศษ RAIL Asia 2023 ถูกจัดที่สถานีกลางบางซื่อซึ่งเป็นศูนย์รวมระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง สีน้ำเงิน และรถไฟทางไกล รถไฟความเร็วสูง รถไฟสายเชื่อมต่อสนามบิน รถไฟกรุงเทพ – หนองคาย รถไฟความเร็วสูงไทย – จีน อนาคตรถไฟ กทม. – เชียงใหม่  อนาคตเป็นสถานีกลางบางซื่อเป็นศูนย์กลางระบบรางอาเซียน จุดศูนย์รวมผู้คนที่ผ่านมาสนใจงาน

โดยงานนี้เป็นการรวมตัวของโอเปอเรเตอร์และเรคคูเอเตอร์ทางระบบราง ส่งเสริมอุตสาหกรรมระบบรางตามนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ไทยทำขึ้นเอง เป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจไทย งานนี้คาดหวังงานวิชาการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช้กับระบบรางไทย ทำให้เกิดความร่วมมือในประเทศ เพราะการลงทุนระบบรางในประเทศที่ผ่านมามีการลงทุนมากส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าเทคโนโลยีเข้ามา แต่นโยบายรัฐบาลต้องการให้มีสัดส่วนโลคัลคอนเท็นเองเยอะๆ

รศ.ดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ์ รองศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ในงาน RAIL Asia 2023  จะมีกงานเสวนา จัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยีรถไฟฟ้าใหม่ๆ และภาครัฐเอกชนจะได้พบปะผู้ที่เข้ามานำเสนอเทคโนโลยีใหม่กับทางผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศมาแลกเปลี่ยนกันโดยตรง

RAIL Asia 2023 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 สำหรับรุ่นที่ 9 โดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมอย่างเต็มที่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยติดต่อทีมงานโดยตรงที่ rail@aes-exhibitions.com , www.railasiaexpo.com


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard