Advertisement
Leaderboard 728x90

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) กระทรวงคมนาคม สนับสนุนและอำนวยความสะดวกพื้นที่บริเวณโกดังสเตเดี้ยม ตามที่กระทรวงการต่างประเทศขอรับการสนับสนุน เพื่อใช้เป็นจุดจอดพักรอและจุดจอดรถยนต์ประจำของคณะผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและผู้แทนระดับสูง ระหว่างการปฏิบัติงานจริงและในช่วงการซักซ้อมขบวนรถยนต์ล่วงหน้า ช่วงเดือนตุลาคม –พฤศจิกายนพ.ศ. 2565  ในฐานะที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC Economic Leaders’ Meeting) ระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ถือเป็นเวทีการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่มีความสำคัญระดับโลก  มีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมการเปิดเสรีการค้าการลงทุนความร่วมมือในทุกมิติในทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ที่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ กทท. มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพฯ อีกทั้งยังสามารถประชาสัมพันธ์ศักยภาพของพื้นที่ โดยจะมีโครงการพัฒนาพื้นที่โกดังสเตเดี้ยมดังกล่าว นำออกประมูลพื้นที่ให้เอกชนมาเช่า หรือพัฒนาใช้ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในโอกาสต่อไปด้วย

Advertisement
Kreamy Proof

Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard