Advertisement
Leaderboard 728x90

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) ขยายเครือข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV Station PluZในศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ อำนวยความสะดวกการเข้าถึงจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแก่ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า

ทรงพล เทพนำโสมนัสส์

นายทรงพล เทพนำโสมนัสส์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจเอนเนอร์ยี่โซลูชัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) กล่าวว่า โออาร์ มุ่งเน้นการขยายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV Station PluZในประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ต้องการสร้าง Seamless Mobility หรือ การสร้างความแข็งแกร่งทางด้านพลังงานแบบผสมผสาน เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานในการเคลื่อนที่ในรูปแบบต่างๆ เป็นไปอย่างไร้รอยต่อ โดยมีแผนเดินหน้าขยายจำนวนสาขา EV Station PluZให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งไม่ด้จำกัดเพียงในพื้นที่ของสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น เท่านั้น แต่ยังต้องครอบคลุมไปถึงในพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่สำคัญทั่วประเทศ เช่น ศูนย์การค้า เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและตอบโจทย์การดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบัน โดยผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าสามารถเข้าใช้บริการในสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้ง่ายดายยิ่งขึ้น แม้แต่การมาเดินเล่นหรือทำธุระที่ศูนย์การค้าก็ยังสามารถใช้บริการจาก EV Station PluZได้ นับเป็นไปตามหนึ่งในพันธกิจที่สำคัญของ โออาร์ คือ All Lifestyles หรือ การสร้างทางเลือกสำหรับการดำเนินชีวิตแบบครบวงจรเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตทุกรูปแบบ และเติมเต็มทุกความต้องการของผู้บริโภค

Advertisement
Kreamy Proof

สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV Station PluZ ในศูนย์การค้าโรบินสัน

สำหรับการขยายสาขาในศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ โออาร์ มีเป้าหมายที่จะขยายสาขา รวม 31 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งคาดว่าจะทยอยติดตั้งแล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปี พ.ศ.2566 นอกจากนี้ โออาร์ ยังคงเดินหน้าแสวงหาความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย EV Station PluZจำนวน 7,000 เครื่องชาร์จ ภายในปี พ.ศ.2573 และยังคงมีแผนขยายสาขาออกไปยังพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่มีศักยภาพนอกสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์การค้า โรงแรม รีสอร์ต ร้านอาหาร และอาคารสำนักงาน เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด อีกทั้งยังได้พัฒนา Ultra EV ผลิตภัณฑ์ Home Charger และ Application EV Station PluZเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถ EV ในทุกมิติ รวมไปถึงการส่งเสริมรูปแบบการเดินทางด้วย EV Bike ให้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายภายในประเทศ และยังมีแผนต่อยอดการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถ EV อย่างต่อเนื่องเพื่อที่ก้าวสู่การเป็นผู้นำในระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem) อย่างแท้จริง


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard