Advertisement
Leaderboard 728x90

แผนบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปี 2566

สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) กางแผนบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปี 2566 ระยะสั้นยังคงเน้นตรึงดีเซลไม่เกิน 35 บาทต่อลิตร ประเมินราคาน้ำมันโลกไม่ร้อนแรงเท่าปี พ.ศ.2565 พร้อมเดินหน้ารักษาเสถียรภาพกองทุนน้ำมันฯ เตรียมกู้เงินเพิ่มหลังกู้ล็อตแรก3 หมื่นล้านบาทแล้ว

วิศักดิ์ วัฒนศัพท์

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) กล่าวว่า ปี พ.ศ.2566 การประเมินราคาน้ำมันดีเซลเบื้องต้นคาดว่าจะไม่ร้อนแรงเท่ากับปี พ.ศ.2565 โดยเฉลี่ยทั้งปีจะอยู่ที่ระดับ 105 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล แต่กรณีเลวร้าย (Worst Case) คาดว่าจะอยู่ราว 150 เหรียญต่อบาร์เรลจากราคาเฉลี่ยปี พ.ศ.2565 อยู่ที่ 135.54 เหรียญต่อบาร์เรล ดังนั้น สกนช.ยังคงบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยระยะสั้นยังคงดูแลราคาขายปลีกดีเซลไม่ให้เกิน 35 บาทต่อลิตร ส่วนจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรอยู่ที่นโยบายภาครัฐและราคาน้ำมันตลาดโลกเป็นสำคัญ

Advertisement
Kreamy Proof

“ราคาน้ำมันยังคงผันผวนพอสมควร ทางคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบน.) ที่มีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน เป็นประธานได้มีการติดตามราคาตลาดโลกใกล้ชิดเพื่อการบริหารจัดการ โดยปี 2565 กบน.ประชุมถึง 189 ครั้ง และตลอดทั้งปี 2565 กองทุนฯ ได้สนับสนุนการดูแลผลกระทบประชาชนทั้งก๊าซหุงต้ม (LPG) ที่มีการทยอยขึ้นแบบขั้นบันไดจาก 318 บาทต่อถัง 15 กก. ขณะนี้อยู่ที่ 408 บาทต่อถัง ดีเซลตรึงไว้ไม่เกิน 35 บาทต่อลิตร” นายวิศักดิ์กล่าว

ปัจจุบันฐานะกองทุนน้ำมันฯ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2566 มีฐานะสุทธิติดลบ 121,491 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชี LPG ติดลบ 44,300 ล้านบาท น้ำมันติดลบ 77,191 ล้านบาท โดยมีการจัดเก็บอัตราเงินเข้ากองทุนฯ ดีเซลอยู่ที่ลิตรละ 3.72 บาท แก๊สโซฮอล์95,91 ลิตรละ 1.70 บาท E85 และ E20 ลิตรละ 0.010 บาท ขณะที่ LPG อุดหนุน 6.12 บาทต่อ กก. โดย 2 เดือนที่ผ่านมากองทุนฯ เริ่มมีเงินไหลเข้าสะสมราว 8,000 ล้านบาท

สำหรับการบริหารเงินกู้หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ผ่อนผันให้กระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระหนี้ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565 มีผลใช้บังคับแล้วภายใต้กรอบวงเงินทั้งสิ้น 1.5 แสนล้านบาท ทาง สกนช.ได้ดำเนินการกู้เงินรอบแรก 30,000 ล้านบาทลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วกับธนาคารกรุงไทยและธนาคาออมสิน เพื่อทยอยนำไปชำระหนี้คู่ค้าน้ำมัน ส่วนกรอบวงเงินที่เหลืออีก 1.2 แสนล้านบาทได้ประสานกับคลัง โดยทางสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) จะประชุมวันที่ 9 ม.ค.65นี้เพื่อนำกรอบเงินกู้ดังกล่าวเข้าไปพิจารณาบริหารกรอบหนี้สาธารณะรวมของประเทศ หลังจากนั้นจะนำเสนอ ครม.เห็นชอบต่อไป

“เราก็คาดหวังว่าจะได้รับการอนุมัติกรอบเงินกู้ครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 3 หมื่นล้านบาท และจะต้องเร่งประสานให้พิจารณาทั้งหมดภายในปีนี้เพื่อให้เป็นตามกรอบที่กำหนดไว้ภายใน 1 ปีเพื่อที่จะทยอยกู้มาคืนเงินค้างชำระผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7 ซึ่งเรายังมีสภาพคล่องบริหารได้ไม่มีปัญหา” นายวิศักดิ์กล่าว

Advertisement
The Xpozir

พรชัย จิรกุลไพศาล

นายพรชัย จิรกุลไพศาล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สกนช. กล่าวว่า ราคาน้ำมันตลาดดีเซลปี พ.ศ.2566 เบื้องต้นคาดว่าจะไม่ร้อนแรงเท่ากับปี 2565 เนื่องจากมีทั้งปัจจัยบวกและลบโดยปัจจัยบวกที่จะทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นได้แก่ การเปิดประเทศของจีนที่อาจทำให้ระดับราคาน้ำมันโลกสูง สงครามรัสเซีย-ยูเครนยังคงยืดเยื้อ ฯลฯ ขณะที่ปัจจัยลบได้แก่ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ที่จะทำให้เศรษฐกิจโลกถดถอย เป็นต้น

“เราก็พยายามบริหารกองทุนน้ำมันฯ ไม่ให้กระทบต่อประชาชน ส่วนราคาดีเซลแม้ตลาดโลกจะลดเรายังคงไม่อาจลดราคาขายปลีกให้ได้เพราะยังมีภาระหนี้สูงจากการตรึงราคาที่ผ่านมา ประกอบกับยังมีภาษีสรรพสามิตดีเซล 5 บาทต่อลิตรที่ต้องรอการพิจารณาจากคลังว่าจะขยายเวลาลดให้ต่อไปหรือไม่จากที่จะสิ้นสุด 20 ม.ค. 66 ส่วน LPG ที่ตรึงไว้ 408 บาทต่อถัง 15 กก.สิ้นสุด 31 ม.ค.66ก็ต้องรอคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เห็นชอบจึงยังตอบได้ยาก” นายพรชัยกล่าว


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard