Advertisement
Leaderboard 728x90

NTT DATA เปิด 3 เทรนด์ไอที ปี 2023 แนะธุรกิจปรับใช้ ยกระดับการแข่งขัน

บริษัท เอ็นทีที เดต้า ผู้นำด้านธุรกิจดิจิทัลและบริการด้านไอทีชั้นนำระดับโลก เปิดรายงานคาดการณ์เทรนด์เทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.2566 (NTT DATA Technology Foresight 2023) ซึ่งได้จากการรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาธุรกิจที่กำลังเติบโต และใช้ประโยชน์จากการพัฒนาด้านไอที ในการทรานส์ฟอร์มธุรกิจสู่อนาคต เพื่อเป็นการแบ่งปันมุมมองการพัฒนาทั้งในระยะกลาง และระยะยาว และสนับสนุนองค์กรในการวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับอนาคตช่วยองค์กรสร้างวิสัยทัศน์ที่ยั่งยืน เปรียบเสมือนเป็นเข็มทิศสู่อนาคต ให้สามารถรับมือกับสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและมีนัยสำคัญ ทำให้การแข่งขันทวีความรุนแรงในหลายกลุ่มธุรกิจ ท่ามกลางปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาด้านพลังงาน การวางแผนเชิงกลยุทธ์ตามมุมมองระยะกลางถึงระยะยาวเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรในการยืนยันสถานะขององค์กรในตลาดโลก

NTT DATA เปิด 3 เทรนด์ไอที ปี 2023 แนะธุรกิจปรับใช้ ยกระดับการแข่งขัน

ทั้งนี้ NTT DATA Technology Foresight 2023 ได้ระบุถึง 3 แนวโน้มเทคโนโลยีที่สำคัญ ได้แก่

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

1.การเติบโตที่ขับเคลื่อนโดยไอที (Growth Driven by IT)

เทคโนโลยีเป็นตัวแปรสำคัญของการเติบโตของธุรกิจ เป็นตัวช่วยขับเคลื่อนและกำกับดูแลธุรกิจ เปรียบเสมือนจุดเชื่อมต่อในการส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า เป็นเครื่องมือช่วยให้การตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำมากขึ้น โดยเฉพาะเทคโนโลยี AI ที่จะเข้ามามีบทบาทสนับสนุนการตัดสินใจขั้นสูงอย่างชาญฉลาด ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านการทำงานและการทำธุรกิจมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ไอทียังมีส่วนในการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์เพิ่มสูงขึ้น เอ็นทีที เดต้า ได้ถอดประสบการณ์จากการทำงานพร้อมกับ รวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาถึงการเติบโตของธุรกิจจากการพัฒนาทางด้านไอที บนแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยไซเบอร์อย่างรัดกุม

2. ก้าวข้ามจุดเปลี่ยนด้วยไอที (Borders Transcended by IT)

ธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี จะมีขีดความสามารถในการก้าวข้ามอุปสรรคได้สูง การประยุกต์ใช้ Smart Things สามารถช่วยเปลี่ยนแปลงตั้งแต่กระบวนการผลิตที่เน้นการบริหารจัดการทุกอย่างผ่านสมาร์ทโฟน ช่วยสร้างอำนาจการแข่งขันให้สูงขึ้น บริษัทที่ชำนาญในการใช้ไอทีจะสามารถสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ สามารถบริหารจัดการงานที่หลากหลายได้จากศูนย์กลาง ช่วยประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีขีดความสามารถก้าวข้ามไปสู่โลกแห่งอนาคต เพื่อค้นหาโอกาสและความท้าทายใหม่ๆ

Advertisement
The Xpozir

3. อนาคตของไอที (The Future of IT)

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเป็นความท้าทายที่สำคัญ สิ่งแรกคือการรักษานวัตกรรมทางเทคโนโลยี จุดกำเนิดของของการเติบโตทางธุรกิจ โดยบริษัทที่ให้บริการด้านไอทีจะถูกคาดหวังให้ปฏิบัติตามกฎกติกาใหม่ๆ เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมโลกไปพร้อมกับการบูรณาการสังคมมนุษย์ เนื่องจากมีบทบาทพื้นฐานในสังคมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การพิสูจน์ที่มาของข้อมูลถูกให้ความสำคัญมากขึ้น ควบคู่ไปกับการรักษาปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นต่อไปในอนาคต เอ็นทีที เดต้า มองว่าไอทีจะทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในสังคม และขยายขอบเขตของกิจกรรมเพื่อความเป็นไปได้ในโลกอนาคตอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ NTT DATA Technology Foresight website ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับ “เทรนด์เทคโนโลยี” เป็นการวิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาด้านไอที และคาดการณ์ถึงผลกระทบต่อกลยุทธ์องค์กร โดยเน้นไปที่แนวโน้มเทคโนโลยี ดังนี้

 1. เทคโนโลยีกระแสหลักที่สนับสนุนการเติบโต (Growth-Supporting Mainstream Technology)
  เทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมไอทีอย่างต่อเนื่อง และเป็นตัวกำหนดทิศทางของการเกิดสาธารณูปโภคใหม่ๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ประกอบไปด้วย
 • เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ( AI) จะเข้ามาช่วยยกระดับของสิ่งต่างๆ ให้กลายเป็น “Smart”
 • การรวบรวมข้อมูล (Data condensation) และการปรับปรุงซอฟต์แวร์จะเป็นตัวช่วยเร่งความเร็วในการพัฒนาในทุกมิติ
 • เทคโนโลยี Cloud จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาของสรรพสิ่ง และจะมีส่วนสำคัญในการทรานส์ฟอร์ม
 1. การก้าวผ่านการเติบโตทางเทคโนโลยี (Border-Transcending Growth Technology)
  การเติบโตของเทคโนโลยีในอนาคตอันใกล้ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการทดลองและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันช่องว่างของความแตกต่างที่อาจจะเกิดขึ้น ประกอบด้วย
 • การใช้โครงสร้างพื้นฐานสำหรับใช้งานในอวกาศช่วยก้าวข้ามอุปสรรคที่โลกเผชิญ
 • เทคโนโลยี Robotics ช่วยนำไปสู่องค์ความรู้อย่างแท้จริง
 • โลกเสมือนจะรวมเข้ากับผู้คนได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้น
 1. เทคโนโลยีที่เกิดใหม่เพื่อโลกอนาคต (Future-Pioneering Emerging Technology)
  เทคโนโลยีพื้นฐาน เริ่มเกิดขึ้นผ่านความพยายามในการศึกษานวัตกรรมในอนาคตอันใกล้ เอ็นทีที เดต้า ได้คาดการณ์ขอบเขตและความเป็นได้รวมถึงศักยภาพของเทคโนโลยีไว้ดังนี้
 • คอมพิวเตอร์ Next-gen จะทำให้ไอทียังคงเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญของโลกและธุรกิจ
 • อุตสาหกรรม IT จะทำให้แนวคิดการลดคาร์บอนเป็นจริงได้
 • Bioinformatics (ชีวสารสนเทศ) จะขยายเป็นวงกว้างในอนาคต

อย่างไรก็ดี จากแนวโน้มและเทรนด์เทคโนโลยีดังกล่าว เอ็นทีที เดต้า ได้วางวิสัยทัศน์เพื่อโลกแห่งอนาคต จากการใช้ NTT DATA Technology Foresight เพื่อสร้างวิสัยทัศน์แห่งอนาคตร่วมกับพาทเนอร์ทั่วโลกมากอย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างความสำเร็จ เช่น

 1. จัดตั้งศูนย์นวัตกรรม (Innovation Center) ใน 6 ประเทศทั่วโลก เอ็นทีที เดต้า ได้พัฒนาเทคโนโลยีภายใต้ 3 คอนเซ็ปต์ ได้แก่ เทคโนโลยีที่เกิดใหม่ การเติบโตของเทคโนโลยี และเทคโนโลยีที่เป็นกระแสหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการระยะกลาง เราจึงได้จัดตั้งศูนย์นวัตกรรม (Innovation Center) ขึ้น เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงที่เกิดใหม่ และคาดว่าจะกลายเป็นกระแสหลักภายใน 5 – 10 ปีข้างหน้า อาทิ Quantum Computer หรือ Metaverseเป็นต้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ผ่านการวิจัยและพัฒนาร่วมกันกับพาทเนอร์ และลูกค้าทั่วโลก นอกจากนี้เรายังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มมหาวิทยาลัยและสตาร์ทอัพเพื่อร่วมกันประเมินเทคโนโลยีขั้นสูง และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีชั้นนำในแต่ละภูมิภาคนำไปสู่การสร้างทีมวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก
 2. NTT DATA และ NTT Communications ได้ร่วมกันพัฒนาระบบนิเวศการแบ่งปันข้อมูล (Data Sharing Ecosystem) ความร่วมมือระหว่าง เอ็นทีที เดต้าคอร์ปอเรชั่น และ เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์คอร์ปอเรชั่น เพื่อการพัฒนาระบบนิเวศการแบ่งปันข้อมูล (Data Sharing Ecosystem) ที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม Catena-X ของยุโรปเพื่อปกป้องสิทธิของการเป็นเจ้าของข้อมูล และต้องไม่ถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับการอนุญาต

Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard