Advertisement
Leaderboard 728x90

เนสท์เล่ นำร่องรถขนส่งพลังงานไฟฟ้า 100% ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน

ในฐานะที่เป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มรายใหญ่ของโลก เนสท์เล่มีแผนงาน Net Zero ที่ครอบคลุมใน 4 ด้านหลักคือ บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก การดูแลและจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน การจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่ดําเนินโครงการไปแล้วหลายโครงการ เช่น การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต การเปลี่ยนผ่านมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซลาร์เซลล์ การใช้รถพลังงานไฟฟ้าในการขนส่งผลิตภัณฑ์คิทแคทแบบควบคุมอุณหภูมิ รวมถึงการใช้รถสามล้อไฟฟ้าขายไอศกรีมเนสท์เล่ และการใช้พลังงานทดแทนแบบเจาะจงแหล่งที่มา (Utility Green Tariff) สำหรับกลุ่มธุรกิจเนสท์เล่ ไอศกรีม ซึ่งนับเป็นรายแรกของอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) ในไทย

การใช้รถบรรทุกขนส่งที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 100% ในครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุนกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนสิ่งดี ๆ  เพื่อโลกของเรา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์และการดําเนินงานของเนสท์เล่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความยั่งยืน โดยเฉพาะในด้านของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตและการขนส่งสินค้า และสอดคล้องกับการเดินหน้าสู่เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ในปี 2050

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard