Advertisement
Leaderboard 728x90

กากน้ำตาล

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.)ใช้ Data Analytics Dashboard วิเคราะห์เทรนด์สินค้าไทยในตลาดญี่ปุ่น พบ “กากน้ำตาล” มาแรง ครองส่วนแบ่งตลาดได้สูงถึง 74% ส่วนเป็ดสดแช่เย็นแช่แข็งเป็นสินค้าไทยมาแรง ส่วนแบ่งเพิ่มเป็น 64% รวมถึงซอส และจุกและฝาเกลียวที่เติบโตได้ดี

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กล่าวว่า สนค.ได้พัฒนา Global Demand Dashboard ในเว็บไซต์ คิดค้า .com ขึ้น และได้นำระบบดังกล่าวมาติดตามเทรนด์สินค้าไทยในตลาดญี่ปุ่น พบว่าในปี พ.ศ.2565 ไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่ 9 ของญี่ปุ่น มีส่วนแบ่งตลาดที่ 3.0% ขยายตัวเพิ่มขึ้น 1.2% เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า และญี่ปุ่นนำเข้าสินค้าจากไทยเป็นมูลค่า 26,659 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่แหล่งนำเข้าอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น คือ จีน รองลงมาคือ สหรัฐฯ และออสเตรเลีย

Advertisement
Kreamy Proof

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก พบว่า ในรายการสินค้าทั้งหมดที่ไทยส่งออกไปยังญี่ปุ่น มีสินค้าบางรายการที่ไทยเป็นผู้นำตลาด โดยสินค้า 3 อันดับแรกที่ไทยเป็นผู้นำในตลาดญี่ปุ่น ได้แก่ กากน้ำตาล มีส่วนแบ่งตลาด 74% เป็ดสดแช่เย็นแช่แข็ง 64% และท่อนและเส้นทำด้วยทองแดง 59%

นอกจากนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกยังพบสินค้าที่เติบโตดีในตลาดญี่ปุ่น โดยมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น 3 อันดับแรก ได้แก่ เป็ดสดแช่เย็นแช่แข็ง ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น 23.7% ซอส เพิ่มขึ้น 11.3% และจุกและฝาเกลียว เพิ่มขึ้น 6.7%

ส่วนสินค้าที่ต้องจับตาคู่แข่งทางการค้า แม้สินค้าไทยยังคงส่งออกขยายตัวได้ก็ตาม ได้แก่ ไก่ ซึ่งญี่ปุ่นนำเข้าจากไทยขยายตัว 11.7% จากมูลค่านำเข้าในปี พ.ศ.2564 ที่ 1,808.40 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็น 2,020.44 ล้านเหรียญสหรัฐในปี พ.ศ.2565 แต่พบว่าส่วนแบ่งตลาดลดลง 2.0% และยางพารา ซึ่งญี่ปุ่นนำเข้าจากไทยขยายตัว 7.4% จากมูลค่านำเข้าในปี พ.ศ.2564 ที่ 428.56 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็น 460.48 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2565 แต่พบว่าส่วนแบ่งตลาดลดลง 1.1%

สำหรับสินค้าที่ต้องปรับตัว เพราะไทยเริ่มสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้คู่แข่ง และญี่ปุ่นมีแนวโน้มนำเข้าสินค้าจากไทยลดลง โดยสินค้าที่ต้องปรับตัว 3 อันดับแรก ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ส่วนแบ่งตลาดลดลง 1.8% สินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ ลดลง 0.3% และเคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด ลดลง 3

Advertisement
The Xpozir

“ในตลาดญี่ปุ่น สินค้ากากน้ำตาลมีอนาคตดีมาก ขณะนี้ครองส่วนแบ่งตลาดได้สูงถึง 74% ตามด้วยเป็ดสดแช่เย็นแช่แข็ง 64% และท่อนและเส้นทำด้วยทองแดง 59% โดยเฉพาะเป็ดสดแช่เย็นแช่แข็งที่ถือเป็นดาวรุ่งมาก เพราะไม่เพียงแต่ส่วนแบ่งตลาดเพิ่ม ยังแย่งชิงตลาดมาจากคู่แข่งได้ ส่วนซอส จุกและฝาเกลียว ก็เป็นสินค้าที่กำลังเติบโตดี ขณะที่ไก่ ยางพารา เริ่มถูกคู่แข่งเข้ามาแย่งชิง จึงต้องเร่งปรับตัว ผู้ส่งออกต้องปรับแผนกลยุทธ์การทำตลาดเพื่อให้ไทยยังคงส่งออกไปญี่ปุ่นได้เพิ่มขึ้น และรักษาส่วนแบ่งตลาดได้ต่อไป” นายพูนพงษ์ กล่าว

สนค.ได้พัฒนาเว็บไซต์ “คิดค้า.com” เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลเศรษฐกิจการค้าเชิงลึกที่สำคัญของประเทศ สำหรับใช้ในการติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์ทางการค้า และกำหนดนโยบายเศรษฐกิจการค้าของไทย ประกอบด้วยข้อมูลเชิงลึกรายสินค้า/บริการสำคัญ รวมทั้งมิติการค้าทั้งระหว่างประเทศและการค้าภายในประเทศ ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการใช้งานเพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์เป็นเครื่องมือไว้ใช้งานวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์การค้าได้อย่างเจาะลึก และทันต่อสถานการณ์การค้าในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยวิเคราะห์และประมวลผลหลายมิติ หลากมุมมอง ซึ่งช่วยให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าที่มีปริมาณมากเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันมี Data Analytics Dashboard เผยแพร่รวม 4 หัวข้อ ได้แก่ ข้อมูลเชิงลึกด้านสินค้าเกษตร (Agriculture Dashboard) ข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจระดับจังหวัด (Province Policy Dashboard) ข้อมูลเชิงลึกด้านการค้าระหว่างประเทศ (Global Demand Dashboard) และข้อมูลเชิงลึกด้านธุรกิจบริการ (Services Dashboard)

ผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม และสนใจเทรนด์และข้อมูลแนวโน้มสินค้าไทยในตลาดอื่นๆ สามารถเข้าไปดูได้ที่ คิดค้า.com หรือคลิกลิงก์https://bit.ly/GD-country-demand หรือเพจเฟซบุ๊กสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า https://www.facebook.com/TPSO.MOC


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard