Advertisement
Leaderboard 728x90

บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เตรียมเสนอบอร์ดเคาะจ้างเหมาวิ่งมินิบัสไฟฟ้า 54 คัน (อีวี ขนาดเล็ก) วงเงิน 800 ล้านบาท ภายในเดือนกันยายน พ.ศ.2565 นี้

สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า ในเดือน กันยายน พ.ศ.2565 นี้ บขส. จะนำเสนอคณะกรรมการ (บอร์ด) บขส. ให้เห็นชอบโครงการจัดหารถโดยสารไฟฟ้า (อีวี) ขนาดเล็ก (มินิบัส) จำนวน 54 คัน วงเงินประมาณ 800 ล้านบาท หากได้รับการอนุมัติแล้ว จากนั้น บขส. จะจัดทำเอกสารการประกวดราคา (ทีโออาร์) เพื่อกำหนดราคากลาง รวมทั้งรายละเอียดข้อกำหนดโครงการฯ ก่อนเปิดประมูลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หาเอกชนที่ชนะการประมูล กระบวนการทั้งหมดนี้คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการ 6-8 เดือนแล้วเสร็จ โดยกำหนดส่งมอบรถในปี 66 และต้องส่งมอบให้ครบทั้งหมดภายใน 30 กันยายน พ.ศ.2566 หรือสิ้นปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2566 เพื่อนำมาให้บริการประชาชนต่อไป

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

สำหรับรถมินิบัสไฟฟ้าจะมีขนาด 21-30 ที่นั่ง ใช้รูปแบบการจ้างเหมาเดินรถสัญญา 5 ปี นำมาให้บริการในเส้นทางไม่เกินระยะทาง 300 กิโลเมตร (กม.) จำนวน 5 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางกรุงเทพฯ-สระบุรี 1 เส้นทาง ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีผู้โดยสารใช้บริการจำนวนหนาแน่นในปัจจุบัน และ อีก 4 เส้นทาง คือ 1.รังสิต-ม.บูรพา 2.รังสิต-แหลมฉบัง 3.รังสิต-นิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน และ 4.รังสิต-มาบตาพุด-ระยอง ซึ่งเส้นทางดังกล่าวนี้ไปจะช่วยอำนวยความสะดวกเชื่อมต่อการเดินทางในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development : EEC) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้บขส.อยู่ระหว่างศึกษาการนำรถโดยสารไฟฟ้ามาให้บริการในเส้นทางระยะทางไม่เกิน 600 กม. ทั่วประเทศ โดยใช้รูปแบบ 2 ประเภท ได้แก่ 1.การเช่า และ 2.การจ้างเหมาเดินรถ สัญญาไม่น้อยกว่า 3-5 ปี รวมทั้งพิจารณาความคุ้มค่าในการเดินรถ เพราะในเส้นทางไกล อาจจะยังกังวลเรื่องสถานีชาร์จประจุไฟฟ้าที่ยังไม่มีครอบคลุมมากนัก ต้องมีสถานีชาร์จต้นทาง-ระหว่างทาง-ปลายทาง และระยะการชาร์จ ดังนั้นต้องถ้าจะดำเนินการเรื่องนี้จะต้องสามารถบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพได้ เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกในการเดินทางมากที่สุด ขณะเดียวกันมองว่า หากระยะทางไกลเกินกว่า 600 กิโลเมตร อาจมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าในการเดินรถ จึงจำเป็นต้องใช้รถโดยสารที่ใช้น้ำมันดีเซลอยู่ ก่อนที่จะปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบรถโดยสารไฟฟ้ามากขึ้น

อย่างไรก็ตามปัจจุบัน บขส. มีรถโดยสารให้บริการจำนวน 257 คัน แบ่งเป็นรถของ บขส. 151 คัน และ รถเช่า 106 คัน ปัจจุบันรถเช่าจะใช้รูปแบบเช่าปีต่อปี และในปี 66 รถเช่าจะหมดสัญญา ดังนั้นในปี 66 บขส. จะสรุปรูปแบบการจัดหารถโดยสารไฟฟ้า จำนวนรถ วงเงินลงทุน และ เส้นทางที่จะมาให้บริการ ก่อนเริ่มดำเนินการตามแผนต่อไป เบื้องต้นคาดว่าจะนำร่อง 100 กว่าคันก่อน เพื่อนำมาให้บริการทดแทนรถเช่าที่จะหมดสัญญา อย่างไรก็ตามการจัดหารถมินิบัสไฟฟ้าและรถโดยสารไฟฟ้าจะช่วยยกระดับบริการระบบขนส่งสาธารณะที่ใช้พลังงานสะอาด ลดมลพิษทางอากาศ และลดค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard