Advertisement
Leaderboard 728x90

MEA ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง LED โซลาร์เซลล์ บริเวณท่าเรือสาธารณะแม่น้ำเจ้าพระยา 82 แห่ง

การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เนินโครงการ “ท่าเรือสว่างไสว ประชาปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ที่รับผิดชอบพื้นที่จำหน่ายไฟฟ้าในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ตลอดแนวแม่น้ำเจ้าพระยา รวม 11 เขต ลงพื้นที่ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง LED แบบโซล่าเซลล์ ครอบคลุมบริเวณท่าเรือสาธารณะทั้งหมด 82 แห่ง รวม 192 ดวง 

นายพิพัฒน์ ชลอำไพ

นายพิพัฒน์ ชลอำไพ รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง นายโสพัสสังขกรมานิต ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA และคณะทำงาน MEA โครงการ “ท่าเรือสว่างไสว ประชาปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ที่รับผิดชอบพื้นที่จำหน่ายไฟฟ้าในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ตลอดแนวแม่น้ำเจ้าพระยา รวม 11 เขต ลงพื้นที่ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง LED แบบโซล่าเซลล์ ครอบคลุมบริเวณท่าเรือสาธารณะทั้งหมด 82 แห่ง รวม 192 ดวง เช่น ท่าเรือสะพานพุทธ ท่าเรือกรมเจ้าท่า ท่าเรือสาทร ท่าเรือปากคลองลัดโพธิ์ ท่าเรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี ท่าเรือวัดเขียน ท่าเรือเทศบาลเมืองปากเกร็ด 1 ท่าเรือเทศบาลเมืองปากเกร็ด 2 ท่าเรือสะพานพระราม 5 ท่าเรือนนทบุรี ท่าเรือวัดตึก ท่าเรือสะพานพระราม 7 สำหรับการดำเนินการในครั้งนี้เพื่อร่วมขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงมหาดไทย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชน เป็นของขวัญปีใหม่ 2566 และจะส่งมอบไฟฟ้าสาธารณะ LED ให้กับกรมเจ้าท่าดูแลสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนต่อไป

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร พร้อมขับเคลื่อนตามนโยบายและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย เป็นความร่วมบูรณาการลงพื้นที่สร้างความมั่นใจรวมถึงดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้สัญจรทางเรือ จากการเกิดไฟฟ้ารั่วบนโป๊ะหรือท่าเทียบเรือสาธารณะซึ่งมีโครงสร้างเป็นโลหะทำให้มีความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูดหากอุปกรณ์ป้องกันที่ติดตั้งไว้ไม่ได้มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้บริการท่าเทียบเรือในการเดินทางสัญจรทางน้ำและเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด

ทั้งนี้ หากประชาชนในพื้นที่ให้บริการ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ พบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุดอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย หรือต้องการความช่วยเหลือด้านระบบไฟฟ้ารวมถึงขอเลื่อนเครื่องวัดฯ สามารถแจ้งการไฟฟ้านครหลวงเขตใกล้บ้าน ทุกเขต หรือแจ้งเหตุผ่านช่องทางออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว ได้ที่MEA Smart Life Application ดาวน์โหลดฟรี คลิก https://onelink.to/measmartlife หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect, Twitter: @mea_news รวมถึง MEA Call Center โทร 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard