Advertisement
Leaderboard 728x90

นายสมชาย สุวจิตตานนท์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่ม KTIS ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจร กล่าวว่า จากประมาณการผลผลิตอ้อยของหน่วยงานรัฐ โรงงานน้ำตาล และองค์กรชาวไร่อ้อย คาดว่าปริมาณอ้อยและน้ำตาลทรายในฤดูการผลิตปี พ.ศ.2565/2566 จะมากกว่าปี พ.ศ.2564/2565 กว่า 15% เนื่องจากอ้อยได้รับน้ำ จากปริมาณฝนที่ตกมากในช่วงนี้อย่างเพียงพอ ทำให้ได้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น อีกทั้งราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกก็อยู่ในระดับสูง จึงเป็นแรงจูงใจให้ชาวไร่อ้อยเพิ่มพื้นที่ปลูกอ้อยอีกด้วย

KTIS

ทั้งนี้ ในฤดูการผลิตปี พ.ศ.2564/2565 กลุ่ม KTIS มีอ้อยเข้าหีบรวม 6.2 ล้านตัน ผลิตน้ำตาลทรายได้ 6.3 ล้านกระสอบ และคาดว่าการเปิดรับอ้อยเข้าหีบของปีการผลิต 2565/2566 ซึ่งจะเปิดหีบในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ.2565 นี้ กลุ่ม KTIS จะได้ปริมาณอ้อยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 15-20%

Advertisement
Kreamy Proof

สำหรับอ้อยที่จะมีเพิ่มมากขึ้น จะทำให้วัตถุดิบที่ส่งเข้าสู่โรงงานต่างๆ มีมากขึ้นกว่าปีก่อนด้วยเช่นกัน ทั้งโมลาสที่เข้าสู่โรงงานผลิตเอทานอล ชานอ้อยสำหรับผลิตเยื่อกระดาษชานอ้อยและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง รวมถึงโรงไฟฟ้าชีวมวลก็จะมีเชื้อเพลิงมากขึ้นด้วย

“อีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลดีกับผลการดำเนินงานของกลุ่ม KTIS คือ ค่าเงินบาทที่อ่อนลง จะส่งผลดีกับสินค้าส่งออก ทั้งน้ำตาลทราย เยื่อกระดาษชานอ้อย และบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากชานอ้อย เพราะสินค้าเหล่านี้ส่วนใหญ่ส่งออกไปขายต่างประเทศ” นายสมชายกล่าว

ในส่วนของโครงการผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากชานอ้อย ซึ่งมีกำลังการผลิต 50 ตันต่อวัน หรือประมาณ 3 ล้านชิ้นต่อวัน จะสามารถรับรู้รายได้ครบทุกไตรมาสของรอบบัญชีปี พ.ศ.2566 เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป ซึ่งจะช่วยเสริมให้ผลการดำเนินงานของกลุ่ม KTIS เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีผู้ที่สนใจติดต่อขอเป็นผู้แทนจำหน่ายบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากเยื่อชานอ้อยเข้ามาหลายราย และติดต่อเข้ามาจ้างผลิตในลักษณะของ OEM อีกจำนวนหนึ่ง รวมทั้งกลุ่ม KTIS มีฐานลูกค้าเดิมอยู่แล้ว เช่นในประเทศสหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุ่น จากเทรนด์รักโลก รักสิ่งแวดล้อม และรักสุขภาพ บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากชานอ้อยที่มาจากเยื่อชานอ้อยบริสุทธิ์ 100% นี้จึงมีศักยภาพในการเติบโตที่สูง


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard