Advertisement
Leaderboard 728x90

กระทิงแดง

กระทิงแดง แบรนด์เครื่องดื่มให้พลังงานระดับโลก ประกาศปรับราคาขายปลีกเฉพาะ “กระทิงแดง สูตรคลาสสิค” จาก 10 บาท เป็น 12 บาท เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 การปรับราคาครั้งนี้เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น สำหรับกระทิงแดงสูตรอื่น ๆ ยังคงตรึงราคาเดิม 10 บาท ได้แก่ กระทิงแดง เอ็กซ์ตร้า เอบีซี, กระทิงแดง เอ็กซ์ตร้า ซิงค์ และทีโอเปล็กซ์ – แอล และยังคงรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าไว้เหมือนเดิมทุกประการ

นางประไพภักตร์ ไวเกิล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดโกลบอล (F&B) กลุ่มธุรกิจ TCP กล่าวว่า กระทิงแดงมีความพยายามในการตรึงราคาเครื่องดื่มในราคาเดิมให้นานที่สุด แต่จากสถานการณ์ต้นทุนการผลิตสินค้าที่มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราจึงมีความจำเป็นต้องปรับราคาเฉพาะ “กระทิงแดง สูตรคลาสสิค” โดยเราจะปรับราคาสินค้าเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภคน้อยที่สุด โดยกระทิงแดงในอีก 3 สูตรยังคงราคาเดิมไว้ที่ 10 บาท เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค

Advertisement
Kreamy Proof

สำหรับกระทิงแดง ขวดแก้ว มีให้เลือกทั้งหมด 4 สูตร ได้แก่

  1. กระทิงแดง คลาสสิค:เครื่องดื่มให้พลังงานผสมวิตามินบี 12 สูง มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมอง มีวิตามินบี 6 สูง มีส่วนช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงตามปกติ มีทอรีน800 มก.
  2. กระทิงแดง เอ็กซ์ตร้า เอบีซี (ฝาแดง):เครื่องดื่มให้พลังงานผสมวิตามินเอสูง มีส่วนช่วย
    คงสภาพปกติของการมองเห็น มีวิตามินซีและวิตามินบี 12 สูง มีทอรีน800 มก.
  3. กระทิงแดง เอ็กซ์ตร้า ซิงค์ (ฝาดำ):เครื่องดื่มให้พลังงานผสมซิงค์สูง สังกะสีช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกาย มีวิตามินบี 12 สูง มีทอรีน800 มก.
  4. ทีโอเปล็กซ์ – แอล (กระทิงแดงขวดเล็ก):เครื่องดื่มให้พลังงานรุ่นแรกของกระทิงแดง มีวิตามินบี 6 สูง มีส่วนช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงตามปกติ  มีทอรีน850 มก.

Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard