Advertisement
Leaderboard 728x90

KJL

บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่งอีเลคทริค จำกัด (มหาชน) หรือ KJL ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ตู้ไฟ รางไฟ อันดับหนึ่ง ที่ช่างไฟเชื่อมั่นในประสบการณ์กว่า 35 ปี ได้จัดงานสัมมนา “KJL รวมพลคนช่างไฟ” ที่รวบรวมเหล่าวิศวกรและช่างไฟฟ้าทั่วประเทศมาร่วมกิจกรรมเชิงวิชาการ โดยมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมและระบบไฟฟ้าเข้าบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างถูกต้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพของช่างไฟฟ้าและวิศวกรทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นายเกษมสันต์ สุจิวโรดม

นายเกษมสันต์ สุจิวโรดม กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่งอีเลคทริค จำกัด (มหาชน) หรือ KJL กล่าวว่า งานสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับวิศวกรและช่างไฟฟ้าให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่ถูกต้องและปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน ดังนั้น งานสัมมนา KJL รวมพลคนช่างไฟ บริษัทฯ ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อเสริมความรู้ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่แวดวงวิศวกรรม”

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

KJL

สำหรับกิจกรรมการสัมมนาในครั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองท่านที่เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและระบบไฟฟ้าอย่าง อาจารย์ สุธี ปิ่นไพสิฐ อดีตผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย และ อาจารย์ ลือชัย ทองนิล อนุกรรมการฯ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สภาวิศวกร มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งระบบไฟฟ้า เริ่มตั้งแต่การต่อลงดิน การติดตั้งแผงสวิตช์ไฟฟ้า ระบบมอเตอร์และหม้อแปลง ไปจนถึงเรื่องของการติดตั้งและเดินไฟฟ้าในรางเคเบิล

นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ได้แจกจ่ายคู่มือการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมงานพร้อมทั้งจัดกิจกรรมจับรางวัลเพื่อสร้างสีสันภายในงานอีกด้วย


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard