Advertisement
Leaderboard 728x90

กกร.มีมติต่ออายุสินค้าควบคุม 5 รายการอีก 1 ปี รวมมีทั้งหมด 56 รายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ครั้งที่ 1/2566 มีมติต่ออายุสินค้าควบคุม 5 รายการ “หน้ากากอนามัย สปันบอนด์ แอลกอฮอล์ กระดาษรีไซเคิล และไก่” ที่กำลังจะหมดอายุ 24 มกราคม พ.ศ.2566 ออกไปอีก 1 ปี รวมมีสินค้าและบริการควบคุมจำนวน 56 รายการเหมือนเดิม

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ครั้งที่ 1/2566 ที่ห้อง 202 อาคารรัฐสภา ว่า ที่ประชุมได้มีมติให้ต่ออายุสินค้าควบคุม 5 รายการ ที่กำลังจะหมดอายุในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2566 ออกไปอีก 1 ปี เป็นหมดอายุวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2567 เพื่อให้สามารถดูแลสถานการณ์ราคาสินค้าได้อย่างต่อเนื่องต่อไป ทำให้มีสินค้าและบริการควบคุมเหมือนเดิม คือ 56 รายการ

Advertisement
Kreamy Proof

สำหรับ 5 รายการที่ต่ออายุในครั้งนี้ ได้แก่ 1.หน้ากากอนามัย 2.ใยสังเคราะห์ เพื่อผลิตหน้ากากอนามัยที่เรียกว่า สปันบอนด์3.แอลกอฮอล์และเจลล้างมือ 4.เศษกระดาษและกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก หรือที่เรียกว่ากระดาษรีไซเคิล และ 5.ไก่และเนื้อไก่

ในส่วนสินค้าและบริการควบคุมปี พ.ศ.2566 จำนวน 56 รายการ ได้แก่ หมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์1.กระดาษทำลูกฟูกกระดาษเหนียว 2.กระดาษพิมพ์และเขียน 3.เศษกระดาษ และกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก หมวดบริภัณฑ์ขนส่ง 4.ยางรถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์ 5.รถจักรยานยนต์ รถยนต์บรรทุก หมวดปัจจัยทางการเกษตร6.เครื่องสูบน้ำ 7.ปุ๋ย 8.ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช 9.รถเกี่ยวข้าว 10.รถไถนา 11.หัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ 12.กากดีดีจีเอส (ส่วนที่เหลือจากการผลิตเอทิลแอลกอฮอล์โดยการหมักเมล็ดธัญพืช)หมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม13.ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 14.น้ำมันเชื้อเพลิง 15.ใยสังเคราะห์ Polyprolylene (Spunbond) เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย หมวดยารักษาโรคและเวชภัณฑ์16.ยารักษาโรค 17.เวชภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาโรค 18.หน้ากากอนามัย 19.ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ หมวดวัสดุก่อสร้าง 20.ท่อพีวีซี 21.ปูนซีเมนต์ 22.สายไฟฟ้า 23.เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เหล็กแผ่น เหล็กเส้น หมวดสินค้าเกษตรที่สำคัญ24.ข้าวเปลือก ข้าวสาร 25.ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ 26.ข้าวโพด 27.ต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์ มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ 28.ผลปาล์มน้ำมัน 29.มะพร้าวผลแก่ และผลิตภัณฑ์ 30.ยางพารา ได้แก่ น้ำยางสด ยางก้อน เศษยาง น้ำยางข้น ยางแผ่น ยางแท่ง ยางเครป

หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค31.กระดาษชำระ กระดาษเช็ดหน้า 32.แชมพู 33.ผงซักฟอก น้ำยาซักฟอก 34. ผลิตภัณฑ์ล้างจาน 35.ผ้าอนามัย 36.ผ้าอ้อมสำเร็จรูปเด็ก และผู้ใหญ่ 37.สบู่ก้อน สบู่เหลว หมวดอาหาร 38.กระเทียม 39.ไข่ไก่ 40.ทุเรียน 41.นมผง ผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลว ไม่รวมถึงนมเปรี้ยว 42.น้ำมัน และไขมันที่ได้จากพืชหรือสัตว์ทั้งที่บริโภคได้หรือไม่ได้ 43.แป้งสาลี 44.มังคุด 45.ลำไย 46.สุกร เนื้อสุกร 47.หัวหอมใหญ่ 48.อาหารกึ่งสำเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก 49.อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 50.ไก่ เนื้อไก่ หมวดอื่น ๆ51.เครื่องแบบนักเรียน

หมวดบริการ52.การให้สิทธิ์ในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า 53.บริการซื้อขาย และหรือบริการขนส่งสินค้าสำหรับธุรกิจออนไลน์ 54.บริการทางการเกษตร 55.บริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์และบริการอื่นของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรค 56.บริการรับชำระเงิน ณ จุดบริการ

Advertisement
The Xpozir

Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard