Advertisement
Leaderboard 728x90

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กำชับไปยังนิคมอุตสาหกรรม 67 แห่ง และท่าเรืออุตสาหกรรม 1 แห่ง ใน 16 จังหวัด คุมเข้มมาตรการเฝ้าระวังอุบัติเหตุและอุบัติภัยช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 โดยการฉลองอย่างปลอดภัย-สร้างสรรค์ ตั้งอยู่บนความไม่ประมาท คุมเข้มมาตรการกำกับดูแล เฝ้าระวัง 24 ชั่วโมง หากเกิดกรณีฉุกเฉินกับพนักงานและพื้นที่ปฏิบัติงาน เตือน “ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก” หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของCOVID-19เริ่มกลับมาแพร่ระบาดซ้ำอีกครั้ง

วีริศ อัมระปาล

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ตามที่ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีข้อสั่งการให้ กนอ.กำชับไปยังนิคมอุตสาหกรรม 67 แห่ง และท่าเรืออุตสาหกรรม 1 แห่ง ใน 16 จังหวัด เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นวันหยุดยาวนั้น ได้มีการขอความร่วมมือไปยังนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรมทุกแห่งให้เพิ่มความเข้มงวดเฝ้าระวังความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุ รวมถึงการบาดเจ็บจากกระบวนการผลิตที่มีการใช้สารเคมีอันตรายร้ายแรง (Highly Hazardous Chemicals)ตามระบบ “การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Management : PSM)” ซึ่งเป็นมาตรการบริหารจัดการและส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายร้ายแรง หรือมีปริมาณครอบครองของเหลวไวไฟหรือก๊าซไวไฟตามปริมาณที่กำหนดต้องปฏิบัติตาม เพื่อป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง กนอ.ได้ออกเป็นข้อบังคับฯ และมีผลบังคับใช้กับโรงงานที่เข้าข่ายในนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งแล้ว

Advertisement
Kreamy Proof

“ผมได้กำชับให้นิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรมทุกแห่งมอบหมายให้พนักงานปฏิบัติงานนอกเวลาทำการและในช่วงวันหยุดยาวตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมกำหนดมาตรการกำกับดูแล เฝ้าระวัง หากเกิดกรณีฉุกเฉิน โดยให้ประสานงานร่วมกันระหว่างสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม, ท่าเรืออุตสาหกรรม และศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ศสป.) กนอ.สำนักงานใหญ่ รวมถึงต้องปฏิบัติตามคำสั่ง กนอ. ในเรื่องของการรายงานข้อเท็จจริงกรณีเกิดเหตุ และติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรายงานเหตุการณ์ให้ผู้อำนวยการสำนักนิคมฯ/ท่าเรือฯ ทราบโดยเร็วที่สุด เพื่อประเมินระดับความรุนแรงและผลกระทบอย่างทันท่วงที” นายวีริศกล่าว

ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของCOVID-19ที่มีการคาดการณ์ว่าหลังปีใหม่จะมีการติดเชื้อระลอกเล็กๆ (Small wave) ซึ่งปัจจุบันคนทั่วไปมีภูมิคุ้มกันไม่ว่าจะเป็นภูมิคุ้มกันจากการติดเชื้อ หรือจากการฉีดวัคซีนก็ตาม ทำให้เมื่อเกิดการติดเชื้ออาจไม่มีความรุนแรงมากนัก แต่อย่างไรก็ตามอยากขอให้ทุกฝ่ายเพิ่มความปลอดภัยในการดูแลตนเอง และบุคคลใกล้ชิด เพื่อความไม่ประมาท

“เทศกาลปีใหม่มีหลายกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ไม่ว่าจะเป็น งานเลี้ยงสังสรรค์ กิจกรรมเฉลิมฉลอง กิจกรรมรวมญาติ รวมถึงการท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ขอให้ผู้ประกอบการ พนักงาน ใช้ความระมัดระวัง ไม่ประมาท โดยเฉพาะการใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวในกลุ่ม 7 โรค และหญิงตั้งครรภ์ ควรป้องกันตนเองด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่แออัด และมีผู้คนชุมนุมจำนวนมาก” ผู้ว่าการ กนอ.กล่าว


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard