Advertisement
Leaderboard 728x90

ราคาอ้อย

คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) เคาะราคาอ้อยขั้นสุดท้ายปี 64/65 เฉลี่ยทั่วประเทศที่ 1,106.40 บาท/ตัน ทำให้ชาวไร่อ้อยรับส่วนเพิ่ม 36.40 บาท/ตัน เร่งกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นปี 65/66 ต่อไป

ภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี

นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาการเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ที่มีนายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน ได้จัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ ในการดูแลชาวไร่ตลอดจนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ รวมทั้งเร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองของประเทศที่เกิดจากการเผาอ้อย ตามนโยบายของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม สำหรับวาระหลักในการประชุมนัดนี้ คือ การกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี พ.ศ.2564/2565 เฉลี่ยทั่วประเทศที่ราคา 1,106.40 บาท/ตันอ้อย ณ ระดับความหวานที่ 10 ซีซีเอส ซึ่งเพิ่มขึ้นจากราคาอ้อยขั้นต้น ฤดูการผลิตปี พ.ศ.2564/2565 ที่อยู่ที่ 1,070 บาท/ตัน ส่งผลให้ขาวไร่อ้อยมีรายรับเพิ่มขึ้น 36.40 บาท/ตันอ้อย และผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายที่ราคา 474.17 บาท/ตัน

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

“การที่ชาวไร่มีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถเพิ่มกำลังซื้อในระบบและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้อีกทางหนึ่ง ส่วนการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี 2565/2566 กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาจากทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายทั้งชาวไร่และโรงงาน เมื่อได้ตัวเลขแล้วจะมีขั้นตอนการรับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้เสียและสรุปตัวเลขเสนอ กอน.ต่อไป” นายภานุวัฒน์กล่าว

ทั้งนี้ ที่ประชุม กอน.ได้มีการเน้นย้ำถึงการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองของประเทศที่เกิดจากการเผาอ้อย โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้กำหนดเป้าหมายลดการเผาอ้อยในฤดูการผลิตปี พ.ศ.2565/2566 เป็น 0% โดยเน้นให้ชาวไร่และโรงงานน้ำตาลร่วมมือกับภาครัฐดำเนินการเพื่อคืนอากาศบริสุทธิ์ให้แก่คนไทยในช่วงที่ต้องเผชิญกับโควิด-19 และยังเป็นการหนุนภาคเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวที่ล่าสุด เพิ่มเป้านักท่องเที่ยวต่างชาติปี พ.ศ.2566 เป็น 25 ล้านคน อัปเดตล่าสุดตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2565-15 มกราคม พ.ศ.2566 พบว่ามีปริมาณอ้อยเข้าหีบแล้วกว่า 32 ล้านตันอ้อย และในจำนวนนี้เป็นอ้อยที่ถูกลักลอบเผากว่า 9.2 ล้านตันอ้อย หรือคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 28.73%

“จากตัวเลขดังกล่าวโดยเฉพาะสัดส่วนการลักลอบเผาที่เพิ่มขึ้นนั้น ถือเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างวิกฤต ทั้งสถานการณ์ด้านสภาพอากาศที่ได้รับผลกระทบจากการเผาไหม้ กระทบต่อสุขภาพประชนชนและภาคการท่องเที่ยวโดยตรง และยังเป็นตัวเลขที่สะท้อนอย่างชัดเจนว่ามีชาวไร่และโรงงานน้ำตาลจำนวนหนึ่งที่ไม่ให้ความร่วมมือในการดูแลสุขภาพคนไทย ดังนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการต่อเกษตรกรชาวไร่ที่ลักลอบเผา และโรงงานน้ำตาลที่สนับสนุนการเผา โดยไม่สนใจสุขภาพของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ” นายภานุวัฒน์กล่าว

จากข้อมูลลักลอบเผาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2566 ยังพบว่ามี 5 จังหวัดที่เผาอ้อยสูงสุด ดังนี้ นครราชสีมา 1.2 ล้านตัน อุดรธานี 0.78 ล้านตัน กาฬสินธุ์ 0.76 ล้านตัน ขอนแก่น 0.66 ล้านตัน และสุพรรณบุรี 0.57 ล้านตัน ตามลำดับ ขณะที่ 5 กลุ่มบริษัทที่รับอ้อยเผามากสุด ดังนี้ กลุ่มบริษัทมิตรผล (7 โรง) 1.83 ล้านตัน กลุ่มบริษัทไทยรุ่งเรือง(10 โรง) 1.57 ล้านตัน กลุ่มบริษัทน้ำตาลขอนแก่น (5 โรง) 0.94 ล้านตัน กลุ่มบริษัทวังขนาย (4 โรง) 0.78 ล้านตัน และกลุ่มบริษัทเอราวัณ (2 โรง) 0.57 ล้านตัน ตามลำดับ

Advertisement
The Xpozir

Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard