Advertisement
Leaderboard 728x90

วันเด็ก 2566 ธนาคารออมสิน เปิดจองกระปุกออมสินตุ๊กตาล้มลุก

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ.2566 ธนาคารออมสิน ได้จัดกิจกรรมพิเศษ สำหรับผู้เยาว์ -เด็กๆที่ฝากเงินตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป จะได้รับ “กระปุกออมสินตุ๊กตาล้มลุก” โดยผู้ที่สนใจจะต้องลงทะเบียนจองสิทธิก่อน ซึ่งธนาคารออมสินจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2566 ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียนสิทธิมีดังนี้

 1. ลงทะเบียนจองสิทธิรับกระปุกออมสิน ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป – 12 มกราคม พ.ศ.2566 (1 สิทธิ ต่อ 1 กระปุก) ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่
 • เว็บไซต์ธนาคารออมสิน
 • Line Official Account : GSB Society
 1. ฝากเงินตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2566 ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่
 • ธนาคารออมสินทุกสาขา (ยกเว้นสาขาในส่วนราชการ จะเปิดรับฝากและรับกระปุกใน วันที่ 13 มกราคม 2566)
 • MyMo
 • เครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ (ADM)
 1. รับกระปุกออมสิน ตามสาขาที่ลงทะเบียนไว้ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2566
 • ธนาคารออมสินสาขาที่เปิดทำการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-12.00 น.
 • ธนาคารออมสินสาขาที่เปิดทำการ 7 วัน เปิด-ปิดรับฝากตามเวลาทำการ
 • กรณีไม่สามารถมารับกระปุกออมสินตามวันที่จองสิทธิไว้ สามารถมารับได้ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566 ณ ธนาคารออมสินสาขาที่ลงทะเบียนจองสิทธิไว้เท่านั้น

หมายเหตุ : ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเลือกแบบกระปุก หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard