Advertisement
Leaderboard 728x90

กรมประมงมีประกาศเตือนผู้นิยมเลี้ยงปลาแปลก ปลาหายาก ห้ามเพาะเลี้ยง ซื้อ ขาย เด็ดขาด โดยเฉพาะ “ปลาปิรันยา” ปลาต่างถิ่นซึ่งถือว่าเป็นปลาที่สุดอันตรายหากหลุดรอดไปใตแหล่งน้ำอาจทำลายระบบนิเวศ และเป็นอันตราย ต่อประชาชนที่ใช้ประโยชน์ในแหล่งน้ำโดยผู้ ฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา 64 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีโทษหนักจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีปล่อยลงในที่จับสัตว์น้ำ มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เฉลิมชัย สุวรรณรักษ์

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า “ปลาปิรันยา” เป็นปลาน้ำจืดอยู่ในวงศ์ Serrasalmidae  มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ พบมากในแม่น้ำอเมซอน ลักษณะรูปร่างและสีสันสวยงาม เกล็ดเป็นสีแดงอมชมพูแวววาวคล้ายกากเพชร โดยตัวโตเต็มวัยมีขนาดประมาณ 30 เซนติเมตร พบขนาดใหญ่ที่สุด 50 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 3.9 กิโลกรัม  มีฟันที่แหลมคมรูปสามเหลี่ยมขนาดใหญ่ และยังมีกล้ามเนื้อบริเวณกระพุ้งแก้มที่แข็งแรง มักอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงมากกว่า 20 ตัว  กินปลาและสัตว์น้ำได้ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่เป็นอาหาร โดยจะใช้วิธีล่าเหยื่อด้วยการพุ่งจู่โจมอย่างรุนแรง และรุมกันกัดแทะเหยื่อ ด้วยความรวดเร็ว จะมีความดุร้ายมากขึ้นเมื่อเวลาหิวจัด จนถูกขนานนามว่า “เพชฌฆาตแห่งลุ่มน้ำจืด” และยังสามารถแพร่ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว เมื่อถึงฤดูสืบพันธุ์จะมีการสร้างรังและวางไข่ติดกับกอของพืชน้ำ โดยแม่ปลาปิรันยาบางชนิด สามารถวางไข่ได้ถึงครั้งละประมาณ 6,000 ตัว และจะมีอายุขัยยาวนานถึง 10 ปี

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

สำหรับประเทศไทย ได้มีประกาศห้ามมิให้มีไว้ครอบครอง หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร หรือนำไปปล่อยในที่จับสัตว์น้ำโดยเด็ดขาด สำหรับปลาปิรันยาที่มีชีวิตในสกุล (Genus) Serrasalmusสกุล (Genus) Rooseveltiellaและสกุล (Genus) Pygocentrusทุกชนิดและทุกขนาด รวมทั้งไข่และน้ำเชื้อ เนื่องจากถิ่นกำเนิดเดิมมีสภาพแวดล้อมไม่แตกต่างกับแหล่งน้ำธรรมชาติในประเทศไทยมากนัก หากหลุดรอดลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติอาจปรับตัวและอยู่อาศัยในแหล่งน้ำธรรมชาติของไทยได้ และจะก่อให้เกิดอันตรายอย่างมาก

“กรมประมงมีประกาศเตือนผู้นิยมเลี้ยงปลาแปลก ปลาหายาก ห้ามเพาะเลี้ยง ซื้อ ขาย เด็ดขาดโดยเฉพาะ “ปลาปิรันยา” ปลาต่างถิ่นซึ่งถือว่าเป็นปลาที่สุดอันตรายหากหลุดรอดไปใตแหล่งน้ำอาจทำลายระบบนิเวศ และเป็นอันตราย ต่อประชาชนที่ใช้ประโยชน์ในแหล่งน้ำโดยผู้ ฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา 64 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีโทษหนักจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีปล่อยลงในที่จับสัตว์น้ำ มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” นายเฉลิมชัยกล่าว

นอกจากจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำและสัตว์น้ำพื้นเมืองของไทยแล้ว  ยังเป็นการคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพ จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจในระยะยาว  รวมทั้งอาจเป็นอันตรายต่อประชาชนที่ลงไปใช้ประโยชน์ในแหล่งน้ำสาธารณะด้วย  แต่ด้วยลวดลายที่สวยงามของปลาปิรันยา ทำให้พบการลักลอบนำเข้า และจำหน่ายในกลุ่มผู้นิยมเลี้ยงปลาแปลก และปลาหายาก  ซึ่งกรมประมงได้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด หากพบเห็นหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับการลักลอบเพาะเลี้ยง ซื้อ ขาย ครอบครอง สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ ได้ที่ กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ กรมประมง


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard