Advertisement
Leaderboard 728x90

อควาเรียมสัตว์น้ำหาดูยาก

กรมประมงเปิดให้เข้าชมฟรี อควาเรียมสัตว์น้ำหาชมยาก 10 แห่งและศูนย์ประมง 43 แห่ง เริ่ม 30 ธันวาคม พ.ศ.2565 นี้ เป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2566

อควาเรียมสัตว์น้ำหาดูยาก

ข่าวดีสำหรับผู้ที่ชื่นชอบศึกษาชีวิตสัตว์น้ำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมประมง มอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2566 เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำนวน 43 แห่งและสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (อควาเรียม) ในความดูแลของกรมประมง จำนวน 10 แห่ง ให้ประชาชนได้เข้าชมฟรี ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2565 – 3 มกราคมพ.ศ.2566

Advertisement
Kreamy Proof

นอกจากนี้ที่ศูนย์วิจัยฯยังมีกิจกรรมเยี่ยมชมนิทรรศการด้านการประมง การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำตลอดจนตัวอย่างสัตว์น้ำประจำถิ่นที่พบในจังหวัดที่จัดแสดงภายในศูนย์วิจัยฯและกิจกรรมมอบพันธุ์ปลาน้ำจืดให้แก่เกษตรกรและประชาชนเพื่อนำไปเลี้ยง จำนวน 100 ถุงต่อศูนย์ด้วย

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (อควาเรียม) ในความดูแลของกรมประมง จำนวน 10 แห่ง ที่เปิดให้เข้าชมฟรี มีดังนี้

1. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง

 • ตั้งอยู่ ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง
 • โทร. 0 3865 3741

2. สถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ

Advertisement
The Xpozir
 • ตั้งอยู่ ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
 • โทร. 0 5661 1309

3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล 

 • ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล โทร. 0 7477 5455

4. สถานแสดงพันธุ์เต่าบกและเต่าน้ำจืดของไทยจังหวัดสตูล 

 • ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและประมงน้ำจืดสตูล หมู่ที่ 7 บ้านโกตา ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
 • โทร. 0 7477 5455

5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก

 • ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 • โทร. 0 5536 9066

6. พิพิธภัณฑ์ปลาบึกจังหวัดพะเยา

 • ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
 • โทร. 0 54431 1251

7. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดบึงบอระเพ็ด (อาคารแสดงพันธุ์ปลา)

 • ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
 • โทร. 0 5627 4503

8. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสกลนคร (สถานแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดภาคอีสาน)

 • ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
 • โทร. 0 4271 1447

9. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อ่าวคุ้งกระเบน

 • ตั้งอยู่ ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
 • โทร.0 3943 3216-8

10. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งพังงา

 • ตั้งอยู่ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
 • โทร. 0 7643 2212-4

Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard