Advertisement
Leaderboard 728x90

กฟผ.เหมืองแม่เมาะ คว้ารางวัล CSR-DPIM การันตีดีกรี 12 ปีซ้อน

เหมืองแม่เมาะ รับรางวัล CSR-DPIM Continuous Award 2022 ประเภทเหมืองแร่ จาก กพร. 12 ปีซ้อน สะท้อนความมุ่งมั่นปรับปรุง พัฒนา และยกระดับมาตรฐานประกอบการอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคู่ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์

นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มีมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) ประจำปีพ.ศ. 2565 ซึ่งจัดโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) นายณรงค์ศักดิ์ มาวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เหมืองแม่เมาะ รับรางวัลสถานประกอบการเครือข่ายที่มีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ประจำปีพ.ศ. 2565 (CSR-DPIM Continuous Award 2022) ประเภทเหมืองแร่ เป็นปีที่ 12 ติดต่อกัน

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

กฟผ. เหมืองแม่เมาะ

กฟผ. เหมืองแม่เมาะ ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นปรับปรุง พัฒนา และยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการเหมืองแร่อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง  เช่น การป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะฝุ่น กลิ่น เสียง แรงสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศ การบริหารจัดการทรัพยากรแร่อย่างคุ้มค่า การยึดหลักความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และมีส่วนร่วมกับชุมชนในการดำเนินงาน รวมถึงดูแลความปลอดภัยในการทำงานและชุมชนโดยรอบ ตลอดจนให้ความสำคัญกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูสภาพเหมือง ทั้งยังส่งเสริมการนำวัสดุเหลือใช้จากการทำเหมืองแร่อย่างลีโอนาไดต์มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดิน ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard