Advertisement
Leaderboard 728x90

กรมทางหลวง (ทล.) ดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง 3 แห่ง ได้แก่ บริเวณโค้งปิ้งงู จังหวัดสกลนคร, บริเวณแยกต่างระดับฉิมพลี ถนนกาญจนาภิเษก และจุดพักรถบนทางหลวงหมายเลข 107 จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความสวยงามสะดวก ปลอดภัย พร้อมเชิญชวนแวะพักผ่อนและเป็นจุดเช็คอินช่วงฤดูท่องเที่ยวและในวันหยุดปีใหม่ พ.ศ.2566 นี้

สราวุธ ทรงศิวิไล

สราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่า สำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ตามนโยบาย “คมนาคมสีสัน สร้างสรรค์ประเทศไทย” นั้นเป็นการดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนพร้อมทั้งส่งเสริมทัศนียภาพระหว่างการเดินทางควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศและกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น เป็นพื้นที่พักผ่อนของผู้ใช้ทางและประชาชนในพื้นที่ ปัจจุบันได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วเสร็จเพิ่มอีก 3 โครงการ ได้แก่      ปรับภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

1.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางหลวงหมายเลข 213 ตอน สร้างค้อ – สกลนคร บริเวณ กม. ที่ 155+550 – 157+275 จังหวัดสกลนคร พื้นที่โครงการตั้งอยู่บนเนินเขา มีเอกลักษณ์พิเศษของถนนที่มีความคดเคี้ยวบนเนินเขาเหมือนงูเลื้อย เรียกว่าโค้งปิ้งงู (สกลนคร – กาฬสินธุ์) มีความสำคัญคือสามารถสัญจรผ่านไปยังจังหวัดต่าง ๆ และเป็นเส้นทางผ่านแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง ผ่านเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน และมีน้ำตกในบริเวณนี้หลายแห่งที่น่าเที่ยวชม เช่น น้ำตกเหวสินธุ์ชัย น้ำตกสามหลั่น น้ำตกสาวไห้ จึงดำเนินการปรับภูมิทัศน์โดยการปลูกพรรณไม้ที่ให้ดอกสวยงามและสร้างจุดจดจำให้กับผู้ใช้ทาง เพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้กับพื้นที่ และพัฒนาเป็นจุดเช็กอินแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสกลนคร พร้อมทั้งตกแต่งด้วยรูปปั้นช้างและหลักกิโลจำลอง โดยรูปแบบส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมของพื้นที่

ปรับภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

  1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางหลวงหมายเลข 9 (กาญจนาภิเษก) ตอน บางแค – คลองมหาสวัสดิ์ บริเวณ กม. ที่ 30+056 กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่ว่างบริเวณต่างระดับฉิมพลี นำแนวความคิดเดิมจากสวนร่มเกล้าชาวทางที่สร้างถวายรัชกาลที่ 9 จุดเด่นได้นำปีนักษัตร (ปีเถาะ) นักษัตรประจำปีในรัชกาลที่ 9 มาออกแบบในงาน เลือกพรรณไม้ที่ดูแลรักษาง่ายและให้ดอกสีสันสวยงาม

ปรับภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

  1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน แม่ทะลาย – หัวโท บริเวณ กม. ที่ 84+215 จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นเส้นทางไปจังหวัดเชียงรายมีปริมาณการสัญจรจำนวนมาก และยังสามารถเชื่อมต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอไชยปราการ เวียงแหง ฝาง และท่าตอน จังหวัดเชียงใหม่ จึงดำเนินการปรับปรุงให้เป็นพื้นที่บริการประชาชนในรูปแบบที่พักริมทาง (Rest Area) ประกอบด้วยพื้นที่พักผ่อน ศาลาให้บริการประชาชน

ทั้งนี้ การดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ของกรมทางหลวงจะช่วยปรับปรุงให้มีความสวยงาม และปลอดภัย เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นพื้นที่จุดพักรถและกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ให้ผู้ใช้ทาง รวมถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้ามาพักผ่อน เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดระหว่างการเดินทาง ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ ลดภาวะโลกร้อนและฝุ่นละออง ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการใช้เส้นทาง เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ทาง หากต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจรหรือขอความช่วยเหลือต่าง ๆ สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทร. 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard