Advertisement
Leaderboard 728x90

ทล. พร้อมสงกรานต์มอเตอร์เวย์วิ่งฟรี 7 วัน

กรมทางหลวง (ทล.) เตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน พ.ศ. 2566 หรือ  7 วัน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนสู่ภูมิภาคต่างๆ

นายสราวุธ ทรงศิวิไล

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก กรมทางหลวงจึงได้เตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน พ.ศ. 2566 หรือ 7 วันในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนสู่ภูมิภาคต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยได้สั่งการสำนักงานทางหลวงและแขวงทางหลวงทั่วประเทศ ดำเนินการตรวจสอบป้ายจราจรสัญญาณไฟจราจร ไฟฟ้าแสงสว่างให้พร้อมใช้งาน ตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงและจุดอันตราย พร้อมบำรุงรักษาทางหลวงให้อยู่ในสภาพดีและมีรถบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน เมื่อผู้ใช้ทางเกิดอุบัติเหตุหรือรถเสีย อีกทั้ง ได้ขอความร่วมมือผู้รับจ้างคืนผิวทางในพื้นที่ก่อสร้างทุกโครงการ ซึ่งหากพบว่ามีปริมาณจราจรหนาแน่นบนเส้นทางหลักจะทำการประสานงานกับตำรวจ      ทางหลวง ในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรหรือการเปิดช่องทางพิเศษ(Reversible Lane) เพื่อให้การเดินทางของประชาชนเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

Advertisement
Kreamy Proof

ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้จัดตั้งจุดให้บริการทั่วไทย 393 แห่ง แบ่งเป็นจุดให้บริการทั่วไทย (โดยแขวงทางหลวง/กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ) 119 แห่ง จุดให้บริการตำรวจทางหลวง 205 แห่งและจุดให้บริการสถานีตรวจสอบน้ำหนักและพักรถบรรทุก 83 แห่ง ซึ่งภายในจุดบริการทั่วไทยจะมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง อาทิ การให้ข้อมูลเส้นทาง แนะนำเส้นทางเลือก บริการน้ำดื่ม รวมทั้ง แอลกอฮอล์เจลล้างมือหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัส โควิด-19 พร้อมทั้งได้จัดเตรียมห้องน้ำสะอาดบริการประชาชนในพื้นที่หมวดทางหลวงทั่วประเทศ 581 แห่ง

อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวงได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กรุงเทพ – ชลบุรี– พัทยา – มาบตาพุด ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 บางปะอิน – บางพลี และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9พระประแดง –บางขุนเทียน ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 12 เมษายน 2566 ถึง เวลา 24.00 น. ของวันที่ 18 เมษายนพ.ศ. 2566 นอกจากนี้ จะเปิดให้บริการทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ช่วง ปากช่อง – สีคิ้ว – ขามทะเลสอ ระยะทาง 64 กิโลเมตรตั้งแต่วันที่ 12 – 18 เมษายน พ.ศ.2566 ตลอด 24 ชั่วโมง (โดยจัดการจราจรแบบเดินรถทางเดียว ช่วงเดินทางขาออกจากกรุงเทพฯ วันที่ 12 – 14 เม.ย. 66 และช่วงเดินทางขาเข้ากรุงเทพฯ วันที่ 15 – 18 เม.ย. 66)   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยผู้ใช้ทางสามารถติดตามการรายงานสภาพจริงการจราจร Online แบบReal time ผ่านแอพพลิเคชั่น M-Traffic (มอเตอร์เวย์) / Thailand Highway Traffic และเฟสบุ๊ค “ศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุกรมทางหลวง”

โดยขอความร่วมมือประชาชนลดพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ “ไม่ขับเร็ว คาดเข็มขัดนิรภัย สวมหมวกนิรภัย ดื่มไม่ขับ ง่วงไม่ขับ ไม่ขับรถย้อนศร” รวมทั้ง เตรียมร่างกายให้พร้อมและวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยให้กลุ่มเดินทางใกล้ (200 – 300 กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานคร) เดินทางออกทีหลังและกลับก่อน  หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายระหว่างเดินทาง สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586  สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และตำรวจทางหลวง 1193


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard