ทช. รายงานความคืบหน้าการเตรียมดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา - ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง และโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตา ต.เกาะกลาง – ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
Advertisement
Leaderboard 728x90

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) รายงานความคืบหน้าการเตรียมดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา – ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง และโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตา ต.เกาะกลาง – ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ซึ่งทั้งสองโครงการจะเป็นแลนด์มาร์ค (Landmark) ที่สำอีกแห่งหนึ่งในอนาคต ช่วยส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและอำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่งได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สำหรับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา – ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง จะช่วยเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้เกิดความสมบูรณ์ เพิ่มศักยภาพในการเดินทางเชื่อมระหว่าง จ.พัทลุง กับ จ.สงขลา ลดระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร หรือ ลดระยะเวลาในการเดินทางราว 2 ชั่วโมง ซึ่งปัจจุบัน ทช.ได้ดำเนินการสำรวจออกแบบโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ และได้ผ่านการเห็นชอบรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา จ.สงขลา-จ.พัทลุง

โดย ทช. ได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการรวมทั้งสิ้น จำนวน 4,829.25 ล้านบาท มีระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี (ปี พ.ศ.2566 – 2568) โดยจะใช้เงินกู้ต่างประเทศและงบสมทบจากงบประมาณประจำปี ทั้งนี้ งบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 ได้ผ่านการเห็นชอบจากอนุกรรมาธิการฯ แล้ว คาดว่าโครงการดังกล่าวจะเริ่มก่อสร้างประมาณปลายปี พ.ศ.2566 และจะดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้ใช้บริการได้ภายในปีพ.ศ.2569 ต่อไป โดยสะพานมีขนาด 2 ช่องจราจร (สามารถขยายเป็น 4 ช่องจราจรได้ในอนาคต) และมีรูปแบบสะพานที่เหมาะสม คือ สะพานคานขึง (Extradosed Bridge) และสะพานคานคอนกรีตรูปกล่องความหนาคงที่ (Box Segmental Bridge) รวมระยะทางทั้งสิ้น 7 กิโลเมตร นอกจากนี้ บริเวณราวสะพานได้ออกแบบให้มีความสวยงาม โดยนำรูปแบบทางจิตรกรรมมโนราห์ของท้องถิ่นมาประยุกต์อีกด้วย

Advertisement
Kreamy Proof

โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตา ต.เกาะกลาง – ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

สำหรับโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตา ต.เกาะกลาง – ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ปัจจุบัน ทช. ได้ดำเนินการสำรวจออกแบบโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จและได้ผ่านการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งเเวดล้อม (EIA) จากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานประเมินผลกระทบสิ่งเเวดล้อม (คชก.) ของสำนักนโยบายเเละเเผนทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม (สผ.) ขณะนี้ ทช.ได้ส่งเล่ม EIA ฉบับสมบูรณ์ให้ สผ. เพื่อที่เสนอให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) พิจารณาเห็นชอบ รวมทั้งอยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติก่อสร้างพร้อมกับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ซึ่งจะก่อสร้างสะพานเป็นรูปแบบสะพานคานขึง (Extradosed Bridge) และสะพานคานยื่น (Balanced Cantilever Bridge) ความยาวสะพาน 1,825 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร ช่องละ 3.75 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.5 เมตร พร้อมถนนต่อเชื่อมทั้งสองฝั่ง รวมระยะทาง 415 เมตร รวมระยะทางตลอดโครงการ 2,240 เมตร

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา

ทั้งนี้เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดหรือเทศกาลจากเดิมต้องใช้เวลา 2 ชั่วโมง เหลือเพียง 2 นาที สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลในจังหวัดกระบี่ได้อย่างรวดเร็วหากมีเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินและเป็นเส้นทางสำหรับอพยพประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติ โดย ทช. ได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการรวมทั้งสิ้น 1,849.50 ล้านบาท มีระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี (ปี พ.ศ.2566 – 2568) โดยจะใช้เงินกู้ต่างประเทศและงบสมทบจากงบประมาณประจำปี ทั้งนี้ งบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 ได้ผ่านการเห็นชอบจากอนุกรรมาธิการฯ แล้ว คาดว่าโครงการดังกล่าวจะเริ่มก่อสร้างประมาณปลายปี พ.ศ.2566 และจะดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้ใช้บริการได้ภายในปี พ.ศ.2569


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard