Advertisement
Leaderboard 728x90

ทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) รายงานความคืบหน้าโครงการขยายถนนชัยพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งปัจจุบันผลงานก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า29% ขณะนี้อยู่ระหว่างงานติดตั้งคานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องหล่อสำเร็จ สะพานข้ามคลองพระอุดม งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานขยายช่องจราจร โดยโครงการก่อสร้างดังกล่าว คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในช่วงต้นปี พ.ศ.2567 ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของถนนชัยพฤกษ์ให้สมบูรณ์ ให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรได้มากขึ้น แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด ช่วยแบ่งเบาการจราจรที่ต้องการเดินทางออกนอกเมืองในช่วงเวลาเร่งด่วนได้อีกทางหนึ่ง ตลอดจนเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง

ทางหลวงชนบท

เนื่องจากปัจจุบันถนนชัยพฤกษ์เป็นถนนขนาด 6 ช่องจราจร มีปริมาณจราจรสูงกว่า 40,000 คันต่อวัน อันเกิดจากการขยายตัวของพื้นที่จังหวัดนนทบุรีฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ส่งผลให้ถนนชัยพฤกษ์มีสภาพการจราจรที่หนาแน่นและมีแนวโน้มที่จะติดขัดมากขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบกับเมื่อถนนราชพฤกษ์ – ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ – ใต้) เปิดใช้งาน ยังทำให้ถนนชัยพฤกษ์สามารถเชื่อมต่อกับพื้นที่จังหวัดปทุมธานีได้รวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้น จึงเป็นการดึงดูดปริมาณจราจรให้เข้ามาใช้เส้นทางถนนชัยพฤกษ์มากตามไปด้วย ทช.จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายถนนชัยพฤกษ์ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 902 ล้านบาท โดยการดำเนินงานจะแบ่งเป็นงานก่อสร้างปรับปรุงถนนคู่ขนานระดับดิน ขนาด 2 ช่องจราจร ต่อทิศทาง จากเชิงลาดสะพานพระราม 4 ถึงทางแยกต่างระดับถนนราชพฤกษ์ และงานปรับปรุงขยายผิวจราจร ขนาด 1 ช่องจราจร ต่อทิศทาง จากทางแยกต่างระดับถนนราชพฤกษ์ถึงถนนบางกรวย – ไทรน้อย รวมระยะทางทั้งหมด 6.892 กิโลเมตร พร้อมก่อสร้างสะพานข้ามคลองพระอุดม, สะพานข้ามคลองบางภูมิ รวมจำนวน 4 แห่ง และงานก่อสร้างทางเท้า ระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

Advertisement
Kreamy Proof

สำหรับในช่วงระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ทช. ได้ทำการติดตั้งแบริเออร์และติดตั้งป้ายเตือนลดความเร็วเพื่อให้ประชาชนสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง รวมถึง ทช. ได้ทำการปิด – เบี่ยงช่องจราจรบริเวณทางกลับรถใต้สะพานข้ามคลองพระอุดม บนถนนชัยพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี บริเวณ กม.ที่ 1+275 (ฝั่งขาเข้าสะพานพระราม 4) และ บริเวณ กม.ที่ 0+375 (ฝั่งขาเข้าถนนราชพฤกษ์) เพื่อดำเนินงานก่อสร้างสะพานข้ามคลองบนทางขนานถนนชัยพฤกษ์ โดยทำการปิด – เบี่ยงช่องจราจร ไปจนกว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ผู้ใช้เส้นทางยังสามารถกลับรถได้ โดยใช้ช่องทางเบี่ยงขนาด 1 ช่องจราจร จึงขอความร่วมมือให้ผู้ใช้เส้นทางโปรดสังเกตป้ายจราจร รวมถึงปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard