Advertisement
Leaderboard 728x90

กลุ่มธุรกิจ TCP และ คราวน์ โฮลดิ้งส์ สองผู้นำระดับโลกผสานความแข็งแกร่งตั้งโรงงานผลิตกระป๋องอะลูมิเนียมภายใต้ชื่อ Crown TCP งบร่วมลงทุน 1,500 ล้านบาท คาดกำลังการผลิตกว่า 820 ล้านกระป๋อง/ปี เพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์ของกระทิงแดง (Red Bull) ส่งออกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยกระดับมาตรฐานการผลิตด้วยนวัตกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

โรงงาน Crown TCP สระบุรี

โรงงาน Crown TCP จากความร่วมมือของ Crown ผู้นำการผลิตแพคเกจจิ้งส่งเสริมแบรนด์สินค้า และ กลุ่มธรกิจ TCP ผู้นำในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เจ้าของแบรนด์เครื่องดื่มให้พลังงานเรดบูลที่มีชื่อเสียงระดับโลก ตั้งอยู่บนพื้นที่ 26,400 ตร.ม. ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค จ.สระบุรี มีกำลังการผลิต 820 ล้านกระป๋อง/ปี รองรับความต้องการของตลาดส่งออกกระทิงแดง (Red Bull) และเพิ่มความมั่นใจในการส่งมอบบรรจุภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมถ่ายทอดความเชี่ยวชาญ มาตรฐานคุณภาพ และนำนวัตกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์ระดับโลก มาสู่อุตสาหกรรมการผลิตและแรงงงานไทย ก้าวสู่ยุค Thailand Industry 4.0 ด้วยการใช้ระบบ Smart Manufacturing ยกระดับกระบวนการผลิตและบริหารจัดการโรงงานด้วยโซลูชั่นอัจฉริยะอย่างครบวงจร ทั้งด้านคุณภาพการผลิต การจัดการพลังงานและทรัพยากรต่างๆ การจัดการหมุนเวียนขยะและน้ำเสีย และความปลอดภัย สร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น ตามแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของทั้ง 2 องค์กร ทั้งนี้ โรงงาน Crown TCP สามารถขึ้นรูปกระป๋องอะลูมิเนียมที่มีความบางที่สุดในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มให้พลังงาน เพียง 0.245 มิลลิเมตร

Advertisement
Kreamy Proof

โรงงาน Crown TCP สระบุรี

นายสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP (ขวา) กล่าวว่า ความร่วมมือคือกุญแจสำคัญในการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน สำหรับการร่วมทุนกับ Crown ในวันนี้ จึงเป็นการส่งเสริมพันธมิตรธุรกิจยั่งยืนที่เป็นมากกว่าคู่ค้า ตามเป้าหมาย “ปลุกพลัง เพื่อวันที่ดีกว่า” โรงงาน Crown TCP ไม่เพียงแต่จะสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ แต่ยังส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะเป็นโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งออก 100% สร้างรายได้เข้าประเทศ ทั้งยังก่อให้เกิดการถ่ายทอดความเชี่ยวชาญด้านการผลิตที่มีมาตรฐานคุณภาพระดับโลก นอกจากนี้ การที่ TCP ร่วมลงทุนเปิดโรงงานเอง ทำให้เราสามารถกำหนดและควบคุมการผลิตบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวเองได้แต่ต้น โดยเฉพาะเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิต และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน

มร. โก๊ะฮอกฮ๊วด ประธาน บริษัท คราวน์ เอเชีย แปซิฟิก กล่าวว่า บริษัทคราวน์ฯ เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดโลหะระดับโลก มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพและการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับกลุ่มธุรกิจ TCP เราเชื่อมั่นว่าการร่วมทุนในครั้งนี้ จะนำไปสู่ความสำเร็จบทใหม่ของกลุ่มธุรกิจ TCP นอกเหนือจากความสำเร็จในการสร้างแบรนด์Red Bull อันเป็นตำนานและเอกลักษณ์ที่โดดเด่น

สำหรับการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของโรงงาน Crown TCP น้ำ ลดการใช้น้ำได้สูงสุดในเครือโรงงานของ Crown ในเอเชีย ลดการใช้น้ำมากกว่าปีละ 2 ล้านลิตรจากกระบวนการผลิต และนำน้ำจากกระบวนการผลิตหลังบำบัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง เช่น รดน้ำต้นไม้ ล้างพาเลท ล้างถนน และใช้สำหรับห้องน้ำ โดยสามารถประหยัดการใช้น้ำได้มากกว่า 10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี และลดการปล่อยคาร์บอนได้มากกว่า 3 tonCO2e ต่อปี

ในส่วนขยะ บริหารจัดการให้เป็นโรงงาน Zero Waste to Landfill และนำขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิต ไม้พาเลท และวัสดุห่อหุ้มต่างๆ มารีไซเคิลให้เกิดประโยชน์ตามแนวเศรษฐกิจหมุนเวียน เช่น มีการนำกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียจากเดิมที่นำไปฝังกลบ เปลี่ยนเป็นการนำไป

รีไซเคิลทำเป็นส่วนผสมอิฐ ทำให้สามารถลดการปล่อยคาร์บอนได้มากกว่า 202 tonCO2e ต่อปีอากาศ มีการติดตั้ง RTO หรือเครื่องฟอกอากาศของเตาเผากำจัดกลิ่น เพื่อลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ ซึ่งคุณภาพของอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องมีมาตรฐานที่ดีกว่าค่ามาตรฐานที่การนิคมอุตสาหกรรมกำหนดพลังงาน ระบบ Timer ควบคุมการเปิด-ปิดไฟในโรงงาน โดยสามารถประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้มากว่า 75,000 kwh ต่อปี และลดการปล่อยคาร์บอนได้มากว่า 45 tonCO2e ต่อปีแผนการติดตั้ง Solar Roof ในปี 2023 สามารถลดการปล่อยคาร์บอนได้ประมาณ 650 tonCO2e ต่อปี

การลดการใช้ฟิล์มในการพันพาเลทกระป๋อง สามารถลดขยะและลดการปล่อยคาร์บอนได้มากกว่า 20 tonCO2e ต่อปี

ด้วยการดำเนินมาตรการต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว คาดว่าโรงงาน Crown TCP จะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปี 2023 ลงได้เกือบ 1,000 tonCO2e ต่อปี


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard