Advertisement
Leaderboard 728x90

ซีอาร์ซี ไทวัสดุ

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ผู้นำธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้าน ปลื้มศูนย์กระจายสินค้าวังน้อยได้รับการรับรอง ISO 45001 มาตรฐานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สะท้อนภาพองค์กรที่ให้ความสำคัญเรื่องการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยของพนักงาน ผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของเซ็นทรัล รีเทล ในการเป็น Green & Sustainable Retail องค์กรค้าปลีกต้นแบบรายแรกของไทยด้านความยั่งยืน

ซีอาร์ซี ไทวัสดุ

นายสุทธิสาร จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า ถือเป็นอีกก้าวการเติบโตที่สำคัญของซีอาร์ซี ไทวัสดุ ที่ล่าสุดศูนย์กระจายสินค้าวังน้อยได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 45001 ที่ใช้ในการรับรองระบบการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานของลูกจ้างและบุคลากร โดยตลอดระยะเวลา 13 ปีในการดำเนินธุรกิจ ไทวัสดุได้มุ่งเน้นดูแลความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของพนักงานในองค์กรมาโดยตลอด สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนธุรกิจที่พร้อมเคียงข้างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งพนักงาน คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม และยังสอดรับกับพันธกิจในการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Values) ตามนโยบายขอกกลุ่มเซ็นทรัล

Advertisement
Kreamy Proof

มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 เป็นนโยบายการจัดการสภาพแวดล้อมของสถานประกอบการ ซึ่งมุ่งสร้างความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ทำงาน  และช่วยป้องกันความเสี่ยง เช่น การได้รับบาดเจ็บ การเจ็บป่วยจากการทำงาน รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า – คู่ค้าที่ต้องมีการดำเนินงานร่วมกัน โดยประโยชน์ของการรับรองมาตรฐาน ISO 45001 เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยให้เกิดการแข่งขันในตลาดและระดับสากลได้ดียิ่งขึ้น และยังเป็นแรงจูงใจที่ดีและยั่งยืนแก่พนักงานและพันธมิตรอีกด้วย

นางปริยวดี ประจวบเหมาะ Head of Supply Chain and vFIX บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่าศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย ตั้งอยู่ที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีการปรับปรุงและขยายคลังสินค้าแห่งใหม่บนพื้นที่กว่า 160,000 ตารางเมตร เพิ่มขึ้นกว่า 120% เพื่อรองรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของกลุ่มธุรกิจภายใต้แบรนด์ไทวัสดุ บีเอ็นบี โฮม ออโต้วัน และ โก! ว้าว

ทั้งกลุ่มธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย เป็นคลังสินค้าขนาดใหญ่ เป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าไปยังร้านไทวัสดุ บีเอ็นบี โฮม และแบรนด์ธุรกิจในเครือทั่วประเทศ เพื่อรองรับความต้องการในการซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้าง ตามดีมานด์และกำลังซื้อที่คาดว่าจะเพิ่มมากขึ้น

นอกจากการขยายพื้นที่เพื่อรองรับกำลังซื้อ และความต้องการสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างแล้ว ศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย ยังยึดแนวทางการบริหารให้มีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานการดูแลด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงานในองค์กร ตามมาตรฐานการ ISO 45001:2018 (Occupational Health and Safety Management System) โดยเน้น 5 หลักการสำคัญ ดังนี้

Advertisement
The Xpozir
  1. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการส่งเสริมสถานที่ทำงานที่มีความปลอดภัย
  2. สร้างสุขอนามัยที่ดีของพนักงาน
  3. ลดความสูญเสียจากเหตุที่ไม่พึงประสงค์
  4. รักษาความสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย
  5. การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม”

ศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย มุ่งมั่นบริหารศูนย์ฯ ให้ได้มาตรฐานสากล และเป็นไปตามนโยบายของซีอาร์ซี ไทวัสดุ ที่ต้องการเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้าน เพื่อมอบสินค้าที่ดีมีคุณภาพและบริการที่ประทับใจให้กับลูกค้าทั่วประเทศ พร้อมเป็นกำลังสำคัญหนึ่งในการเติบโตของซีอาร์ซี ไทวัสดุ อย่างยั่งยืน


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard