Climate

เปิดโครงการ “ยิ่งปลูก ยิ่งดี”
กรุงเทพมหานคร จับมือ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) ร่วมพัฒนาพื้นที่บริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช บนพื้นที่ 55 ไร่ ให้เป็นพื้นที่สีเขียว ภายใต้โครงการปลูกต้นไม้...
SCGC” เปิดตัวโครงการ “ปลูก เพาะ รัก”
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC ผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน เปิดตัวโครงการ “ปลูก เพาะ รัก” : ปลูกต้นไม้ เพาะต้นกล้า...
Advertisement
Billboard