Advertisement
Leaderboard 728x90

โครงการ Better Cities for Pets

บริษัท มาร์สเพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรให้สัตว์เลี้ยงในกรุงเทพฯ ภายใต้โครงการ Better Cities for Pets เมืองที่น่าอยู่ขึ้นสำหรับสัตว์เลี้ยง นำร่องความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร ด้วยการปรับปรุง BMA Dog Park สวนวัชราภิรมย์ ย่านรามอินทรา เพื่อให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อสุนัข ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกและเป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยง 

มาร์สเพ็ทแคร์ผู้นำธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงด้านสุขภาพและโภชนาการมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งสร้างสรรค์โลกที่ดีกว่าสําหรับสัตว์เลี้ยง (A Better World for Pets) โลกที่สัตว์เลี้ยงทุกตัวจะมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข และได้รับการยอมรับในสังคมเพราะเราเชื่อว่าสัตว์เลี้ยงทําให้โลกของเราน่าอยู่มากขึ้นมาร์สจึงต้องการพัฒนาสภาพแวดล้อมและสถานที่ที่ต้อนรับและเอื้ออำนวยต่อสัตว์เลี้ยง

Advertisement
Kreamy Proof

นายรัชกร เจนพัฒนพงศ์ ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทยและอินโดจีน บริษัท มาร์สเพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ด้วยความมุ่งมั่นของมาร์ส ที่ต้องการให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพดี มีชีวิตที่ยาวนาน และมีความสุขในชุมชนที่เป็นมิตรต่อสัตว์เลี้ยงจึงนำมาสู่โครงการ Better Cities for Pets ส่งเสริมให้เมืองต่างๆ จัดทำนโยบายและโครงการเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อสัตว์เลี้ยง เช่น สวนสาธารณะที่เป็นมิตรต่อสัตว์เลี้ยง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดปฎิสัมพันธ์ระหว่างสัตว์เลี้ยง เจ้าของสัตว์เลี้ยง และชุมชน รวมถึงมอบความรู้เรื่องการเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม สำหรับประเทศไทย มาร์สเพ็ทแคร์ ได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร (กทม) เพื่อปรับปรุง BMA Dog Park สวนวัชราภิรมย์ซึ่งเป็นสวนสาธารณะสำหรับสุนัขของกทม ในย่านรามอินทราเพื่อเป็นโครงการนำร่องของสวนสาธารณะที่ต้อนรับสัตว์ลี้ยง และส่งเสริมกิจกรรมนอกบ้านระหว่างเจ้าของและสัตว์เลี้ยง

นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ตามนโยบายของท่านผู้ว่าฯ ชัชชาติ ที่ต้องการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน การสร้างเมืองให้เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยง ก็จะเป็นหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนกรุง ซึ่งสอดคล้องกับโครงการ Better Cities for Pets ของมาร์สเพ็ทแคร์ ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและเป็นมิตรให้กับสัตว์เลี้ยง ส่งเสริมสุขภาวะของสัตว์เลี้ยงที่ดีขึ้นและทำให้สวนสาธารณะเป็นจุดหมายปลายทางของกลุ่มคนที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นของกทม. อีกทั้งช่วยให้ความรู้แก่เจ้าของสัตว์เลี้ยงให้มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม กทม จึงสนับสนุนให้มาร์สเพ็ทแคร์ ได้เข้ามามีส่วนปรับปรุง BMA Dog Park สวนวัชราภิรมย์ เพื่อเป็นโครงการนำร่องในการจัดพื้นที่สวนสาธารณะเพื่อสัตว์เลี้ยงในกรุงเทพมหานคร

“กทม ขอขอบคุณมาร์สเพ็ทแคร์ ที่มีความมุ่งมั่นสร้างสวนสาธารณะที่เป็นมิตรต่อสัตว์เลี้ยง และส่งเสริมให้เกิดปฎิสัมพันธ์ระหว่างสัตว์เลี้ยง เจ้าของสัตว์เลี้ยง และชุมชน ผมหวังว่า BMA Dog Park สวนวัชราภิรมย์ โฉมใหม่นี้ จะต้อนรับสัตว์เลี้ยงและเจ้าของสัตว์เลี้ยง เพื่อมาพักผ่อนและทำกิจกรรมต่างๆ ต่อไป” นายพรพรหม กล่าว

สวนสาธารณะเพื่อสุนัข

สำหรับการเข้าปรับปรุงส่วนต่างๆ ของพื้นที่ภายใน BMA Dog Park สวนวัชราภิรมย์ มีรายละเอียดหลักๆ ได้แก่ ปรับปรุงป้ายต่างๆ ภายในสวนเพื่อให้ความรู้พร้อมคำแนะนำ เพื่อช่วยให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงดูแลสัตว์เลี้ยงและปฏิบัติตนอย่างมีความรับผิด ชอบในการใช้พื้นที่สาธารณะ ซ่อมแซมทาสีเครื่องเล่นเดิมและเพิ่มเครื่องเล่นใหม่ที่ลานออกกำลังกายสุนัขใหญ่และสุนัขเล็ก และเพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานเช่น ตู้กดน้ำดื่มของสุนัข กล่องจ่ายถุงใส่มูลสุนัข ม้านั่งยาวรูปกระดูกสุนัขทำจากถุงอาหารสัตว์เลี้ยงรีไซเคิลจากโครงการลดขยะ “แลกแล้วลดเลย” และถังขยะ ซึ่งในงานพิธีส่งมอบให้กับกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา มีการออกบูธจากแบรนด์ต่างๆ ของมาร์สเพ็ทแคร์ อาทิ เช่น Pedigree Cesar และ IAMs เพื่อมอบความสนุก ความบันเทิง รวมทั้งมีบูธจากสัตว์แพทย์ที่จะมามอบความรู้ให้แก่เจ้าของสุนัข และบูธจากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ที่จะมาออกหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนและฝังไมโครชิพให้กับสุนัขอีกด้วย

Advertisement
The Xpozir

“มาร์สเพ็ทแคร์ ยังคงเดินหน้าโครงการ Better Cities for Pets ในปีต่อๆ ไป เพื่อส่งเสริมการต้อนรับสัตว์เลี้ยงในสวนสาธารณะ และมุ่งหวังที่จะสนับสนุนกรุงเทพมหานคร ในการสร้างสวนสาธารณะที่เป็นมิตรต่อสัตว์เลี้ยงต่อไป” นายรัชกร กล่าว


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard