Advertisement
Leaderboard 728x90

เบสท์ ประเทศไทย

เบสท์ ประเทศไทย หรือ บริษัท เบสท์โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้การดูแลของ เบสท์ (BEST Inc.) บริษัทแม่ เผยแผนธุรกิจปี 2023 บูรณาการเชื่อมโยง 4 ธุรกิจหลัก หนุนส่งออกสินค้าไทยผ่านบริการส่งพัสดุระหว่างประเทศ (Cross border) ไปยังประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีน

โรแวน ชง

โรแวน ชง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เบสท์โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ยอดพัสดุหรือการซื้อขายในตลาดอีคอมเมิร์ซของไทยในปัจจุบัน มีการพัฒนาที่ค่อนข้างสูงมาก ซึ่งส่วนตัวคิดว่าธุรกิจอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยจะสามารถพัฒนาต่อไปได้เรื่อย ๆ ส่วนธุรกิจเอ็กซ์เพรส (Express) ในปี 2020-2022 จะเห็นได้ว่า ปริมาณของพัสดุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคได้เปลี่ยนไปจากเดิมจากสถานการณ์โควิด ส่วนธุรกิจซัพพลายเชน (Supply Chain) ความต้องการของผู้บริโภคในด้านการบริหารจัดการคลังสินค้า ธุรกิจซัพพลายเชนและ Cross border มีมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งตอนนี้ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มเปิดประเทศหมดแล้ว ทำให้เราสามารถคาดการณ์ได้ว่าในอนาคตอันใกล้ ธุรกิจซัพพลายเชนและ Cross border จะสามารถพัฒนาขึ้นมาได้ ดังนั้นเราจะต้องเตรียมความพร้อมกับธุรกิจของ BEST Express ในปีนี้

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

เบสท์ ประเทศไทย

ในปี 2023 นี้ BEST Express จะเปิดบริการต่าง ๆ ไม่เพียงนำผลิตภัณฑ์จากจีนเข้ามา แต่ยังจะนำผลิตภัณฑ์ของไทยส่งไปต่างประเทศด้วย โดยผ่านธุรกิจที่เรียกว่า Cross border หากเรามองตลาดไทยเทียบกับตลาดจีนแล้ว แน่นอนว่าตลาดจีนมีความต้องการในการซื้อ-ขายมากกว่าในตลาดไทย พ่อค้าแม่ค้าคนไทยอาจจะต้องเข้าไปติดตลาดให้ได้ โดยผ่านการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนและ Customs Clearance (พิธีการศุลกากร) เมื่อถึงปลายทาง ก็ต้องหาขนส่งตรงเพื่อส่งไปยังปลายทางอีกทอด ดังนั้นเราจึงถือเป็นหนึ่งในบริการที่สามารถช่วยสนับสนุนพ่อค้าแม่ค้าชาวไทย ให้สามารถส่งของหรือส่งผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศและประเทศจีนได้แบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งจะเป็นจุดหมายและการเตรียมความพร้อมของเราในการพัฒนาธุรกิจ Cross border ในปีนี้

“แม้จะมองว่าธุรกิจโลจิสติกส์และธุรกิจเอ็กซ์เพรสค่อนข้างที่จะมีความคล้ายกัน คือเป็นการขนส่งสินค้า แต่มีความแตกต่างในเรื่องของการบริการและรายละเอียดต่าง ๆ ดังนั้น เราจึงมองหาบริการที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด และเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการ ดังนั้นในปีนี้ หน้าที่ที่จะต้องทำให้ได้ คือ การบูรณาการ การผสมผสาน ทั้งผลิตภัณฑ์ และบริการต่าง ๆ ที่เบสท์มีรวมเข้าไว้ด้วยกันให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการต่าง ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น” คุณโรแวน กล่าว

เบสท์ (BEST Inc.) จึงเป็นธุรกิจโลจิสติกส์แบบบูรณาการครบวงจร ไม่เพียงแต่มีธุรกิจเอ็กซ์เพรสและซัพพลายเชนในประเทศไทย ในปี 2023 เรายังมีการพัฒนาบริการต่าง ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น โดยจะเน้นธุรกิจ Cross border คือ การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และจะมีการพัฒนาอีกหนึ่งธุรกิจที่เรียกว่า “BEST Software (เบสท์ ซอฟต์แวร์)” ซึ่งเป็นบริการโซลูชันดิจิทัลแบบครบวงจร ผู้ช่วยการขายออนไลน์ยุคใหม่ ที่ทั่วโลกใช้กันในระดับสากลรวมถึงประเทศไทย เช่น ezOrder (อีซี่ออเดอร์), ezShop (อีซี่ช้อป) และ GWMS (Global Warehouse Management System) เป็นต้น


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard