Advertisement
Leaderboard 728x90

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP) ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (BBGI) และบริษัท ธนโชค ออยล์ ไลท์ จำกัด จัดตั้งบริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด (BSGF) เพื่อดำเนินโครงการผลิตและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel) หรือ SAF จากน้ำมันพืชใช้แล้วจากการทำอาหาร (Used Cooking Oil) เป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย

ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าโครงการผลิตและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) จะใช้เงินลงทุนราว 8,000-10,000 ล้านบาทเพื่อก่อสร้างหน่วยผลิต SAF ในพื้นที่โรงกลั่นน้ำมันบางจาก มีกำลังการผลิตเริ่มต้น 1 ล้านลิตรต่อวัน คาดว่าผลิตเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 4/2567 นับเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่อุตสาหกรรมการบินทั่วโลกสามารถนำมาใช้ทดแทนได้ทันทีโดยไม่ส่งผลกระทบต่อเครื่องยนต์ และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกราว 80,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี และเป็นหนึ่งก้าวสำคัญตามแผน BCP 316 NET ของกลุ่มบางจาก เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี ค.ศ. 2050

Advertisement
Kreamy Proof

สำหรับการร่วมทุนดังกล่าว บางจากฯ ถือหุ้น 51% ธนโชค ออยล์ ไลท์29% และบีบีจีไอ 20% เป็นโครงการที่นำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญระหว่างพันธมิตรทั้ง 3 มาร่วมวางรากฐานที่มั่นคงให้กับบริษัท BSGF ทั้งในด้านการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต และการจัดจำหน่าย ประสานความแข็งแกร่งระหว่าง บริษัท บางจากฯ ผู้ดำเนินการโรงกลั่นน้ำมันบางจาก โรงกลั่นแบบ Complex Refinery ที่มีไฮโดรเจนเหลือจากกระบวนการกลั่นนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในหน่วยผลิต SAF จากน้ำมันใช้แล้วจากการทำอาหาร ทำให้ต้นทุนการผลิต SAF ต่ำลง ขณะเดียวกันบริษัทมีแผนทำตลาดส่งออกน้ำมันไบโอเจ็ตดังกล่าวผ่านบริษัท BCP Trading จำกัด หรือ BCPT ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ค้าน้ำมันอิสระอันดับหนึ่งในตลาดสิงคโปร์บริษัท ธนโชค ออยล์ ไลท์ฯ ผู้มีประสบการณ์ในการจัดหาวัตถุดิบอย่างน้ำมันพืชใช้แล้วจากการทำอาหารมายาวนาน โดยมีเครือข่ายจัดเก็บน้ำมันพืชใช้แล้วตามชุมชนครบ 77 จังหวัด คิดเป็นปริมาณการจัดหาน้ำมันพืชใช้แล้วสูงถึงวันละ 5 แสนลิตร ส่วนบริษัท บีบีจีไอฯ ผู้นำอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและผู้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูง

น้ำมันอากาศยาน

“BSGF พร้อมขยายเพิ่มกำลังการผลิตรองรับความต้องการใช้ SAF ในอนาคต ตามแนวโน้มความต้องการใช้ SAF ทั่วโลก สอดคล้องกับข้อกำหนดในสหภาพยุโรปที่กำหนดสัดส่วนการผสม SAF ในน้ำมันอากาศยานที่จะบินเข้าสู่สนามบินในสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (จากการลงมติของสมาชิกสภายุโรปเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา กำหนดไว้ที่ 2% ในปี ค.ศ. 2025 และเพิ่มขึ้นเป็น 6%, 37% และ 85% ในปี ค.ศ. 2030, 2040 และ 2050 ตามลำดับ) และสอดคล้องกับมาตรการขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และสมาคมการบินระหว่างประเทศ (IATA) ที่ให้การสนับสนุน เพื่อให้อุตสาหกรรมการบินทั่วโลกมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ในปี พ.ศ.2593”

ธนวัฒน์ ลินจงสุบงกช

นายธนวัฒน์ ลินจงสุบงกช กรรมการผู้จัดการบริษัท ธนโชค ออยล์ ไลท์ จำกัด กล่าวว่า ธนโชคฯ มีความเชี่ยวชาญในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันใช้แล้ว โดยมีการลงพื้นที่จัดเก็บในชุมชน เพื่อป้องกันการนำกลับไปใช้ซ้ำหรือระบายทิ้งลงในพื้นที่สาธารณะหรือแหล่งน้ำต่างๆ โดยในปัจจุบันกลุ่มธนโชคฯ มีเครือข่ายการเก็บรวบรวมน้ำมันใช้แล้ว 600 จุดครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ ด้วยศักยภาพการจัดเก็บและรวบรวมน้ำมันใช้แล้วประมาณ 17 ล้านลิตรต่อเดือน และในอนาคตบางจากเพิ่มช่องทางการรับซื้อน้ำมันพืชใช้แล้วผ่านสถานีบริการน้ำมันบางจากด้วย

กิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์

นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากความชำนาญในการปฏิบัติการโรงงานไบโอดีเซล พร้อมด้วยเทคโนโลยี และ feedstock สำหรับการผลิต SAF ทำให้กลุ่มบีบีจีไอสามารถสนับสนุนวัตถุดิบให้กับหน่วยผลิต SAF ได้อย่างเพียงพอ ทั้งยังมีหน่วยที่สามารถปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิต SAF เช่น กรดไขมันปาล์ม และน้ำมันใช้แล้ว อีกด้วย

Advertisement
The Xpozir

“ผลิตภัณฑ์ SAF จากน้ำมันใช้แล้วในการทำอาหารนั้น สอดคล้องกับ BCG Economy Model อย่างครบวงจร ตั้งแต่เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio-economy) มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเน้นการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คำนึงถึงการนำวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการพัฒนาเศรษฐกิจ แต่ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล ให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน”


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard