Advertisement
Leaderboard 728x90

กลุ่มบริษัทบางจาก เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือนแรกของปี พ.ศ.2565 มีกำไรรวม 12,103 ล้านบาท โดยไตรมาส 3 ของปี 2565 มีกำไร 2,470 ล้านบาท ท่ามกลางผลกระทบของราคาน้ำมันดิบและราคาน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกปรับลดลง โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการปรับตัวอย่างโดดเด่นของธุรกิจโรงกลั่นฯ และผลจากการลงทุนในธุรกิจต้นน้ำที่นอร์เวย์ผ่านบริษัท OKEA ASA ยึดโมเดลธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่ประเทศนอร์เวย์เป็นต้นแบบธุรกิจ เร่งให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางพลังงาน ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำ

ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจาก และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า ผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรกของปี 2565 กลุ่มบริษัทบางจาก มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 227,619 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 72 มี EBITDA 37,773 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 128 และมีกำไรสำหรับงวดส่วนของบริษัทใหญ่ 12,103 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 106 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 8.64 บาท โดย EBITDA ที่ปรับเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการเปลี่ยนวิธีบันทึกเงินลงทุนใน OKEA เป็นบริษัทย่อยตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี พ.ศ.2564 เป็นต้นมา และส่วนที่เหลือปรับเพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจ ดังนี้

Advertisement
Kreamy Proof

กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน มี EBITDA รวม 15,658 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 149 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยได้รับปัจจัยหนุนจากราคาน้ำมันดิบและราคาน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากอุปสงค์ที่ฟื้นตัวจากการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด-19 ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเดินทางฟื้นตัวขึ้น ขณะที่อุปทานน้ำมันยังมีความตึงตัวจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยังคงยืดเยื้อ อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันดิบเริ่มปรับตัวลดลงในช่วงไตรมาส 3 ปี 2565 จากความกังวลเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะถดถอย และอัตราเงินเฟ้อยังคงเป็นปัญหาอย่างต่อเนื่อง แต่ได้รับแรงหนุนจากการที่กลุ่มโอเปกพลัสปรับลดปริมาณการผลิตเพื่อพยุงราคาน้ำมันเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายน โดยราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ย 9 เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ 100.29 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นจำนวน 33.93 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล หรือ สูงขึ้นกว่าร้อยละ 51 จากช่วงเดียวกันของปี 2564 ส่งผลให้กลุ่มบริษัทบางจาก มี Inventory Gain 5,754 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปีที่แล้วนอกจากนี้ ยังเป็นผลมาจากการปรับปรุงประสิทธิภาพ เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ธุรกิจโรงกลั่นมีค่าการกลั่นพื้นฐานที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ในช่วง 9 เดือนแรกของปีกลุ่มธุรกิจโรงกลั่นฯ สามารถคงอัตรากำลังการผลิตเฉลี่ยที่สูงในระดับ 122,600 บาร์เรลต่อวัน หรือ คิดเป็นร้อยละ 102 ของกำลังการผลิตรวมของโรงกลั่น

กลุ่มธุรกิจการตลาด มี EBITDA รวม 2,789 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ได้รับปัจจัยบวกจากปริมาณการจำหน่ายปรับเพิ่มขึ้น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 คลี่คลายลง อีกทั้งค่าการตลาดรวมสุทธิต่อหน่วยปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากในไตรมาสก่อนหน้า ภาครัฐมีนโยบายผ่อนคลายเพดานราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลให้เป็นไปตามสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกมากขึ้น และในไตรมาสนี้ ราคาน้ำมันสำเร็จรูปเฉลี่ยปรับลดลงตามภาวะตลาดโลก ส่งผลให้ราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการสะท้อนต้นทุนน้ำมันสำเร็จรูปมากขึ้น นอกจากนี้อุปสงค์การใช้น้ำมันดีเซลในโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ที่มีราคาสูง ส่งผลให้ทั้งปริมาณและค่าการตลาดของตลาดอุตสาหกรรมปรับเพิ่มขึ้นเช่นกัน

กลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้า มี EBITDA รวม 5,396 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 71 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการรับรู้รายได้จากการขายไฟฟ้าที่ปรับเพิ่มขึ้น โดยหลักมาจากการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่น 3 โครงการ กำลังการผลิตตามสัญญารวม 65 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำใน สปป.ลาว ได้รับปัจจัยบวกจากการแข็งค่ามากขึ้นของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเทียบกับเงินบาท อีกทั้งรับรู้กำไรจากการขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท Star Energy Group Holdings Pte. Ltd. 2,031 ล้านบาท

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ มี EBITDA รวม 471 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 71 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากปริมาณการจำหน่ายไบโอดีเซล (B100) ปรับลดลง จากการที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ประกาศปรับเปลี่ยนส่วนผสม B100 ในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วจาก B10 ในช่วง 9 เดือนแรกของปีที่แล้ว มาเป็น B5 ในช่วงเดียวกันของปีนี้ อีกทั้งปริมาณการจำหน่านเอทานอลปรับลดลงจากการบริหารแผนการขาย นอกจากนี้ ในช่วงไตรมาสที่สามของปีที่แล้วยังมีการรับรู้กำไรจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน

Advertisement
The Xpozir

กลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาธุรกิจใหม่ มี EBITDA รวม 13,856 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 305 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ได้รับปัจจัยบวกจากการลงทุนในธุรกิจต้นน้ำที่นอร์เวย์ โดย OKEA ASA มีรายได้จากการขายน้ำมันดิบและก๊าซประมาณ 2 เท่าของช่วงเวลา 9 เดือนแรกของปีที่แล้ว เนื่องจากราคาพลังงานที่ปรับเพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะราคาก๊าซธรรมชาติที่ปรับเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 153 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ดีผลดำเนินงานได้รับผลกระทบจากการตั้งด้อยค่าแหล่ง Ymeประมาณ 220 ล้านบาท (หลังหักภาษีและตามสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทบางจาก)

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทบางจากฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากวิกฤติ COVID-19 ตลอดจนสถานะทางการเงินที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้ปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทฯ เป็นที่ระดับ “A” จากเดิม “A-” นอกจากนี้ BCPG ซึ่งเป็นบริษัทย่อยหลัก และ BBGI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ได้รับการปรับเพิ่มอันดับเครดิตเป็น “A” จากเดิม A- และ “A-” จากเดิม BBB+ ตามลำดับ ส่วนแนวโน้มอันดับเครดิตของทุกบริษัทยังคงเป็น Stable

สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี พ.ศ.2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 74,767 ล้านบาท และมี EBITDA 11,487 ล้านบาท ปรับลดลงจากไตรมาสก่อน โดยหลักมาจากผลกระทบของราคาน้ำมันดิบและราคาน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกปรับลดลง ส่งผลให้ไตรมาสนี้กลุ่มบริษัทบางจากมี Inventory Loss 2,698 ล้านบาท และกลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน มี Operating GRM ปรับลดลงตาม Crack Spread อีกทั้ง Crude Premium ปรับเพิ่มขึ้น กลุ่มธุรกิจตลาด แม้ว่าจะมีค่าการตลาดปรับเพิ่มขึ้น แต่ได้รับผลกระทบจาก Inventory Loss ซึ่งส่งผลให้ผลการดำเนินงานปรับลดลง ในขณะที่ผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติฯ ช่วยลดผลกระทบดังกล่าวข้างต้น โดยในไตรมาสนี้ OKEA มีรายได้จาการขายน้ำมันดิบและก๊าซสูงสุด เนื่องจากได้รับปัจจัยบวกจากราคาขายก๊าซธรรมชาติที่ปรับเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 136 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ส่งผลให้ไตรมาสนี้มีกำไรสำหรับงวดส่วนของบริษัทใหญ่ 2,470 ล้านบาท คิดเป็น กำไรต่อหุ้น 1.73 บาท

สำหรับช่วงไตรมาส 4 ของปีเป็นช่วง High Season ที่มีปัจจัยหลายประการช่วยหนุน  อุปสงค์การใช้น้ำมัน ทั้งเข้าสู่ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวภายในประเทศ ภาครัฐประกาศให้ COVID-19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง และผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทยต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้โรงไฟฟ้ายังมีความต้องการใช้ดีเซลอย่างต่อเนื่อง เพื่อทดแทนการใช้ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ที่มีราคาสูง

กลุ่มบริษัทบางจากให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางพลังงาน ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำ เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมาย Carbon Neutrality ในปีพ.ศ.2573 (ค.ศ. 2030) และ Net Zero ในปี พ.ศ.2593 (ค.ศ. 2050) ขององค์กร โดยการสร้างสมดุลระหว่างความท้าทายด้านพลังงาน 3 ประการ อันได้แก่ ความมั่นคงด้านพลังงาน (Energy Security) การเข้าถึงพลังงาน (Energy Affordability) และความยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability)


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard