Advertisement
Leaderboard 728x90

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ชี้แจงการสำรองที่นั่งล่วงหน้าเป็นไปตามขั้นตอน ยืนยันไม่มีการจำหน่ายตั๋วล่วงหน้าให้กับเอเยนต์ พร้อมให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารทุกท่านอย่างเท่าเทียม

การรถไฟแห่งประเทศไทย

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ชี้แจงข้อเท็จจริงถึงกรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข้อความ “รถไฟฟีเวอร์? ผู้โดยสารโวยระบบจองตั๋วเต็มตั้งแต่นาทีแรกสงสัยใครจอง รวมถึงร้องว่าพบตั๋วผีรถไฟ ซึ่งการรถไฟฯ ขอยืนยันว่าขั้นตอนการสำรองที่นั่งล่วงหน้าทุกช่องทางเป็นไปตามขั้นตอนตามระบบ และให้บริการผู้โดยสารทุกท่านอย่างเท่าเทียม

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด

โดยฝ่ายบริการโดยสาร การรถไฟแห่งประเทศไทย ชี้แจงว่า ปัจจุบันการรถไฟฯ ได้เปิดให้สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ 30 วัน โดยผู้ใช้บริการ 1 ท่านสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้สูงสุด 10 ที่นั่ง/ครั้ง ซึ่งมีช่องทางการสำรองที่นั่งล่วงหน้า 4 ช่องทาง ประกอบด้วย

1. ช่องจำหน่ายตั๋วโดยสาร จำนวน 581 ช่อง ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศ (444 สถานี)
2. เว็บไซต์ : www.dticket.railway.co.th
3. ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) หมายเลขโทรศัพท์ : 1690
4. Mobile Application : D-ticket

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบการสำรองที่นั่งตามประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์เบื้องต้นพบว่า ในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เป็นวันเปิดให้สำรองที่นั่งล่วงหน้าในวันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่วันแรก ซึ่งเป็นวันหยุดเทศกาลปีใหม่และเป็นวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวัน ทำให้การเดินทางในช่วงดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก แม้จะมีการเพิ่มตู้โดยสารเต็มกำลังลากจูงแล้วก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้โดยสาร รวมถึงช่องทางการสำรองที่นั่งของการรถไฟฯ นั้นมีหลายช่องทาง จึงทำให้จำนวนที่นั่งเต็มในเวลาอันรวดเร็ว จากสถิติพบว่าระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายนพ.ศ. 2565 มีผู้ใช้บริการสำรองตั๋วโดยสารผ่านช่องทาง Call Center จำนวน 767 ที่นั่ง  Mobile Application จำนวน 6,712 ที่นั่ง เว็บไซต์ dticket.railway.co.th จำนวน 7,398 ที่นั่ง และที่สถานีอีก 5,941 ที่นั่ง รวมทั้งสิ้น 20,818 ที่นั่ง

สำหรับประเด็นการกันโควตาให้กับเอเยนต์ไปขายต่อให้ชาวต่างชาติมากจนเกินไปหรือไม่นั้น ทางการรถไฟฯ ขอเรียนว่าการรถไฟฯ ไม่มีนโยบายในการกันโควตาให้กับเอเยนต์แต่อย่างใด การรถไฟฯ ให้บริการโดยมุ่งเน้นการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน

Advertisement
The Xpozir

ทั้งนี้ การรถไฟฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการในทุกๆด้าน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการทุกคน ยึดหลักความสะดวก ปลอดภัย ให้ผู้โดยสารทุกท่านอย่างเท่าเทียม ทั้งนี้ การรถไฟฯ ขอขอบคุณทุกๆความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ รวมถึงสื่อมวลชนที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้ ซึ่งการรถไฟฯ จะนำข้อมูลต่างๆ เหล่านี้มาพัฒนาและปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard