Advertisement
Leaderboard 728x90

ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ชวนร่วมบริจาคยาเหลือใช้ ส่งต่อให้โรงพยาบาล

ร้านยา เอ็กซ์ต้าพลัส ในกลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ ร่วมกับ โรงพยาบาลอุ้มผาง เชิญชวน ร่วมบริจาคยาเหลือใช้ และยาที่ยังไม่หมดอายุ ในโครงการเภสัชอาสาเอ็กซ์ต้า ชวนบริจาคยาเหลือใช้ เพื่อขับเคลื่อนโครงการในการรับบริจาคยาให้กับ ให้โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก และโรงพยาบาลอื่นๆ ข้างเคียงต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เป็นสะพานบุญ ให้กับประชาชนได้ส่งมอบน้ำใจ ส่งต่อโอกาสในการรักษาให้แก่ผู้ที่ขาดโอกาสในการรักษาพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล เนื่องจากโรงพยาบาลอุ้มผาง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ชายแดน ห่างจากตัวเมืองแม่สอด จ.ตาก ถึง 164 กม. ต้องใช้เวลาเดินทางกว่า 4 ชม. ผ่านโค้งกว่า 1,419 โค้ง ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ประสบปัญหาในด้านต่าง ๆ เช่น ระยะทางในการเดินทางที่ต้องใช้เวลานาน เครื่องมือทางการแพทย์ ยา และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ไม่เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วย จนเป็นอุปสรรคในการรักษาคนไข้ และกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่มีสิทธิ์การรักษาพยาบาลจากภาครัฐฯ ที่ต้องเดินทางระยะไกลเข้ามารักษาเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน

โดยร้านยา เอ็กซ์ต้าพลัส จะเปิดรับบริจาคยาเหลือใช้ และยาที่ยังไม่หมดอายุ ส่งต่อให้กับ เภสัชอาสาเอ็กซ์ต้า จำนวนกว่า 400 คน เข้ามามีส่วนร่วมในการรับบริจาคยาเหลือใช้ ด้วยการรวบรวมยาที่ได้จากการบริจาคของประชาชน นำมาตรวจสอบคัดกรองยาคุณภาพดี ที่สามารถนำไปใช้รักษาผู้ป่วยต่อได้ แล้วจึงส่งต่อให้โรงพยาบาลอุ้มผาง เพื่อเป็นการลดภาระในการแยกยาของโรงพยาบาล และช่วยให้ประหยัดเวลามากขึ้น โดยยาที่หมดอายุแล้ว หรือยาที่ไม่สามารถนำไปใช้ได้ จะถูกนำไปทำลายอย่างถูกวิธีตามหลักวิทยาศาสตร์ ด้วยการเผาด้วยความร้อนสูง เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพของในอนาคต ซึ่งหลังจากได้มีการคัดแยก ตรวจสอบคุณภาพของยาเหลือใช้ และยาที่ยังไม่หมดอายุแล้ว ทาง ร้านยา เอ็กซ์ต้าพลัส จะทำการส่งต่อให้กับโรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก เพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล และผู้ที่มีความต้องการใช้ยาอีกเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งยังช่วยลดการทิ้งยาจำนวนมหาศาลของประเทศ โดยเพื่อนๆสามารถนำยาเหลือใช้ และยาที่ยังไม่หมดอายุ นำส่งให้กับ ร้านยา เอ็กซ์ต้าพลัส ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 โดยตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา มีประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการบริจาคยากว่า 1,655 ลัง รวมมูลค่ากว่า 2,849,766.75 บาท

Advertisement
Kreamy Proof

ยาที่รับบริจาค ได้แก่ ยาทุกประเภท ที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุการใช้งานต่ออย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป เช่น กลุ่มยาแก้แพ้ ยารักษาไข้หวัด ยารักษาโรคตามอาการ กลุ่มยารักษาโรคเรื้อรัง เช่น ความดัน, เบาหวาน, ลดคอเลสเตอรอล เป็นต้น

ยาเม็ด จะต้องอยู่ในแผงอะลูมิเนียมฟอยล์หรือแผงที่ปิดสนิทเท่านั้น

ยาน้ำหรือยาทาภายนอก ที่ยังไม่ได้เปิดใช้งานเท่านั้น

ยาที่ยกเว้นการรับบริจาค ได้แก่

Advertisement
The Xpozir

ยาที่หมดอายุแล้วหรือยาที่ใกล้หมดอายุใน 6 เดือน

กลุ่มยาที่ควบคุมอุณหภูมิหรือกลุ่มยาแช่เย็น

ยาเม็ดที่ไม่ได้อยู่ในแผงอะลูมิเนียมฟอยล์ที่ปิดสนิท

ยาน้ำและยาทาที่เปิดใช้แล้ว เช่น ยาแดง ทิงเจอร์ ยาหยอดตา ทายาแก้ร้อนใน เป็นต้น

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคยาเหลือใช้ เพื่อส่งต่อโอกาสในการรักษาให้แก่เพื่อนมนุษย์ร่วมกันได้ ผ่านช่องทางที่หน้าร้านยา เอ็กซ์ต้าพลัส กว่า 500 สาขาทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ค้นหาสาขาใกล้บ้าน https://bit.ly/3yBM1KI


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard