242 ปี กรุงรัตนโกสินทร์

วธ. จับมือ 20 หน่วยงานจัดงานใต้ร่มพระบารมี 242 ปี กรุงรัตนโกสินทร์
กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จับมือ 20 หน่วยงานจัดงานใต้ร่มพระบารมี 242 ปี กรุงรัตนโกสินทร์อย่างยิ่งใหญ่ 19-25 เม.ย.นี้ จัดกิจกรรมทางศาสนา เสวนาทางวิชาการ ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม นิทรรศการสวนแสงเฉลิมพระเกียรติ...
Advertisement
Billboard