100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

ไปรษณีย์ไทย เปิดตัวแสตมป์“100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ”
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดทำแสตมป์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวาระครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันประสูติ และทรงได้รับการประกาศจากยูเนสโกเป็นบุคคลสำคัญของโลก พร้อมจำหน่ายทั่วประเทศแล้ววันนี้ ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศและช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com  หรือไลน์@Stampinlove
Advertisement
Billboard