กระทรวงอุตสาหกรรม

รมว.อุตสาหกรรม ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย พิจารณาร่าง กม.ลำดับรองภายใต้ พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ครั้งที่ 7-1/2567 โดยมีนายดนัยณัฏฐ์ โชคอำนวย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายเอกภัทร วังสุวรรณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายจุลพงษ์ ทวีศรี...
สมอ. เร่งตรวจโรงงานป้องสินค้าด้อยคุณภาพ
จากกรณีที่สินค้าด้อยคุณภาพราคาถูกจากประเทศเพื่อนบ้านทะลักเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า ภาชนะพลาสติก และภาชนะเมลามีน ฯลฯ ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับประชาชน กระทรวงอุตสาหกรรมได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และได้สั่งการให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ออกมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนและเป็นรูปธรรม เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการภายในประเทศที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งกำชับให้เข้มงวดในการตรวจควบคุมการจำหน่ายสินค้าในท้องตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุ้มครองประชาชนให้ปลอดภัยจากการใช้สินค้า นอกจากนี้...
กระทรวงอุตสาหกรรม ปลดล็อคโซลาร์รูฟท๊อป ไม่ต้องขอใบอนุญาตโรงงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม รับลูก นายกรัฐมนตรี สนับสนุนพลังงานสะอาด เดินหน้าปลดล็อคการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) เพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้า ส่งเสริมการให้ภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจใช้พลังงานสะอาด มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน คาดลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 500 tCO2/เมกะวัตต์/ปี เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้...
กระทรวงอุตสาหกรรม เคาะวงเงินกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ 1,500 ล้านบาท
กระทรวงอุตสาหกรรม เคาะมาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีด้านการเงิน อนุมัติสินเชื่อลดโลกร้อน (Decarbonize Loan) สินเชื่อระยะยาว 7 ปี ดอกเบี้ยต่ำอัตราร้อยละ 3 ใน 3 ปีแรก กรอบวงเงิน...
กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ ส.อ.ท. และเครือข่ายสิ่งแวดล้อมจัดใหญ่ “งานแสดงสินค้าบริการและการจัดการของเสีย EnwastExpo2023”
กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และเครือข่ายพันธมิตรสิ่งแวดล้อมทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมเปิดงานแสดงสินค้าบริการและการจัดการของเสีย หรือ Environmental and Waste Management Expo 2023: EnwastExpo2023...
กระทรวงอุตสาหกรรม ย้ำ อ้อย-น้ำตาลทรายไทย ต้องไม่มีอ้อยลักลอบเผา
กระทรวงอุตสาหกรรม ย้ำ อ้อย-น้ำตาลทรายไทย ต้องไม่มีอ้อยลักลอบเผา พร้อมเสนอมาตรการ in cash & in kind สนับสนุนด้านการเงินด้วยการให้รางวัลแก่ตัวเกษตรกรที่ไม่เผาอ้อยและโรงงานที่ไม่รับอ้อยเผา
ก.อุตฯ ใช้มาตรการ 4 ด้าน ดิน น้ำ ลม ไฟ คุมเข้มด้านสิ่งแวดล้อมรอบโรงงานทั่วประเทศ นำร่อง 11 จังหวัดรอบปริมณฑล
กระทรวงอุตสาหกรรม ชูนโยบาย MIND ผนึกกำลังโรงงานอุตสาหกรรม ภาคประชาชน และชุมชน เดินหน้าภารกิจ “อุตสาหกรรมรวมใจ รักษ์น้ำใส ใส่ใจชุมชน” ฟื้นฟูคุณภาพน้ำในลำคลองรอบโรงงาน นำร่อง 11 จังหวัด...
ก.อุตฯ คุมตั้งโรงงานริมแม่น้ำเจ้าพระยา ออกกม.บังคับใช้มีผลแล้ว
กระทรวงอุตสาหกรรม เน้นจุดยืน กำกับโรงงานควบคู่ดูแลแหล่งน้ำ ออกประกาศเรื่อง กำหนดแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแหล่งน้ำสาธารณะ พ.ศ. 2566 ขับเคลื่อนการพัฒนาตามนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม MIND ใช้หัวและใจ ปั้นอุตสาหกรรมคู่ชุมชนที่มุ่งพัฒนาและสร้างความสมดุลทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
“อนุชา” ดัน ก.อุตฯ มุ่งภารกิจดูแล ศก.ฐานรากผ่านการพัฒนาอุตฯเกษตรครบวงจร
อนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการ.อุตสาหกรรมเข้ากระทรวงอุตสาหกรรมวันแรก ยืนยันพร้อมสานต่องานเดิมที่ดีอยู่แล้วโดยเฉพาะใน 9 มาตรการหลัก โดยให้เน้นภารกิจมุ่งตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนที่เป็นเศรษฐกิจฐานราก และเศรษฐกิจชุมชน ผ่านองค์ความรู้ในด้านอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจร
กระทรวงอุตสาหกรรม ห่วงการใช้น้ำช่วงหน้าแล้ง ขอความร่วมมือ ลดการใช้ ลดการระบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมห่วงใยภาคอุตสาหกรรม กว่า 70,000 โรงงาน ที่อาจได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง จึงสั่งการกรมโรงงานอุตสาหกรรมเตรียมรับมือสถานการณ์ขาดแคลนน้ำให้สอดคล้องแนวอุตสาหกรรมวิถีใหม่ ด้านอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการ ลดการใช้น้ำ และลดการระบายน้ำทิ้งออกนอกโรงงาน ชี้หลัก 1A 3R จะช่วยบริหารจัดการการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
Advertisement
Billboard