Advertisement
Leaderboard 728x90

ครม.มีมติเห็นชอบ 3 มาตรการ ดูแลราคาพลังงาน

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ 7 พฤษภาคม 2567 มีมติเห็นชอบ 3 มาตรการดูแลราคาพลังงาน โดยตรึงราคาดีเซลไม่ให้เกิน 33บาทต่อลิตร คงราคา LPG ที่ระดับ 423 บ.ต่อถัง 15 กก.ถึง 30 มิ.ย. และคงค่าไฟที่ 3.99 บ.ต่อหน่วยสำหรับกลุ่มเปราะบางในงวดพ.ค.-ส.ค.67 “พีระพันธุ์”ลั่นกำลังทำกม.ที่จะทำให้ราคาพลังงานมีความยุติธรรมในปีนี้แน่

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงได้ นำเสนอ 3 มาตรการ เพื่อช่วยเหลือประชาชน และลดภาระค่าครองชีพซึ่งคณะรัฐมนตรี(ครม.)ได้เห็นชอบตามที่เสนอประกอบด้วย

Advertisement
อ่าวขนอม ซีฟู้ด
  1. การตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 33 บาทต่อลิตร โดยใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
  2. การขยายระยะเวลาการตรึงราคาขายปลีกก๊าซหุงต้ม 423 บาท ต่อถัง 15 กิโลกรัมไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

3.การลดค่าไฟที่ 19.05 สตางค์ จาก 4.18 บาท เป็น 3.99 บาทต่อหน่วย สำหรับบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ในงวดเดือน พฤษภาคม ถึง สิงหาคม 2567

“ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันราคาพลังงานเกือบทุกชนิดมีความผันผวนในระดับสูง เกิดจากปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งกระทรวงพลังงานภายใต้การนำของผมได้พยายามที่จะช่วยเหลือประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่าย ซึ่งในส่วนของน้ำมัน รัฐบาลได้กำหนดเพดานไว้ที่ 33 บาทต่อลิตร เนื่องจากสถานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้อุดหนุนติดลบกว่าแสนล้านบาทแล้ว หากไม่อุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลที่แท้จริงจะอยู่ที่ 34 – 35 บาทต่อลิตร และอาจจะมีการปรับเพดานหากราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น แต่ราคาขายปลีกในไทยก็จะปรับแบบค่อยเป็นค่อยไป”นายพีระพันธุ์กล่าว

ทั้ง3 มาตรการนับเป็นมาตรการช่วยเหลือในระยะสั้น ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เป็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งตนเตรียมรื้อระบบราคาพลังงานใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างกำลังเร่งดำเนินการอยู่ คาดว่าจะยกร่างกฎหมายใหม่ซึ่งจะสามารถดำเนินการได้ภายในปีนี้ คนไทยจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงราคาพลังงานที่มีความยุติธรรม สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง และจะเป็นการปรับรูปแบบพลังงานของประเทศที่จะมีความยั่งยืนต่อไปในอนาคตด้วย


Advertisement
Leaderboard 728x90
Advertisement
Billboard